Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Учебно-информационен център - магистри и докторанти » Докторанти » Такси English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Такси

Такси за кандидатстване

  • такса за подаване на документи и за явяване на изпити - 80 лв.

 

Такси за обучение

Годишни такси за обучение в ОНС „ДОКТОР” за 2017/2018 учебна година, платими за първата уч. година(за редовно обучение) и за първата и втората година (за задочно обучение):

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

(български граждани и граждани на ЕС)

Шифър Редовно
обучение
Задочно
обучение
Обществени науки-05.00.00. 900 лв. 700 лв.
Естествени и технически науки- 01.00.00., 02.00.00. 800 лв. 600 лв.
Селскостопански науки-04.00.00. 1000 лв. 700 лв.
 
ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ДОКТОРАНТИ (граждани на трети за ЕС държави) в евро, платими в левова равностойност на еврото по курса на БНБ. 4800 € 2800 €
 
ЗА ОБУЧЕНИЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ по чл. 21, ал. 5 по ЗВО в ОНС „ДОКТОР” за български граждани и граждани на ЕС с обучение на български език. Таксата не включва разходите по защитата. 8000 лв. 5000 лв.
 
ЗА ЗАЧИСЛЯВАНЕ В ДОКТОРАНТУРА НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА

3 700 лв.

 
За научни работници отдруги институти, български граждани и граждани на ЕС с обучение на български език, които не ползват базата на АУ - Пловдив

еднократно

1 850 лв.

 
 
ПРИ ОБУЧЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ТАКСИТЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ УВЕЛИЧЕНИ С КОЕФИЦИЕНТ 2!

 

Начин на плащане:

С банков превод: по сметка IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00,

                                           BIC: UNCRBGSF

                                           Банка: УниКредит Булбанк

или в касата на университета с възможност за картово плащане чрез терминално устройство ПОС

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас