Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Учебно-информационен център - магистри и докторанти » Магистри » Прием » Записване English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Записване и обучение

Записването в магистърските курсове се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за прием в съответната магистърска специалност.

  1. Кандидатите се информират лично в ЦМД или на интернет страницата на АУ за резултатите от класирането и сроковете за записване.
  2. Приетите студенти, които не са се записали в определения срок, губят студентските си права.
  3. Документите за записване се закупуват от книжарницата на АУ-Пловдив.

Приетите студенти при записването си представят:

  1. Квитанция за платена семестриална такса за обучение;
  2. Три снимки с формат 3,5/4,5 сантиметра;
  3. При записване, студентите под 26 години в редовно обучение подават декларация за здравно осигуряване /по образец/.

Всеки класиран и записал се студент може да се обучава само по една магистърска програма в дадена специалност на обучение.

След записването си студентът няма право да променя вида на магистърската програма.

Учебната група да не е по-малко от 7 студенти.

Когато класираните участници за магистърските курсове са под минималния брой от 7 души, обучението може да бъде проведено, при условие че се заплатят определените такси в увеличен размер със съответен коефициент от 1,15 до 2.

Обу­чението по съответния магистърски курс, се организира и провежда съгласно утвърден от Академичния съвет учебен план, при спазване на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени “Бакалавър”, “Магистър” и “Професионален бакалавър”, приета с ПМС №162 от 23 юли 2002 г., обн. ДВ, бр. 76/2002 г., чл. 42 (1), т. 2 (б) ,чл. 42 (6) от Закона за висшето образование и Наредба № 21 на МС от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища.

Дипломирането на студентите от втората образователно-квалификационна степен “Магистър” става с успешна защита на магистърска теза или с успешно издържан писмен държавен изпит.

Дипломите носят държавен печат и холограмен стикер.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2017 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас