Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Център за международна дейност и връзки с обществеността » Еразъм+ » Кандидатстване English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Кандидатстване

 

КРИТЕРИИ ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА СТУДЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ И ПРАКТИКА ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

 

Необходими документи за кандидатстване в Аграрен университет за мобилност с цел обучение или практика по секторна програма Еразъм+:

  • Автобиография (повече информация за съставянето на автобиография, може да намерите на този сайт);
  • Уверение от деканата, от което е видно, че имате права на редовен или задочен студент. В уверението е регистриран средния ви успех от началото на обучението в университета до момента на кандидатстването;
  • Документ от проведен изпит по чужд език в Департамента за езикова подготовка и спорт или ксерокопие от дипломата (за завършилите гимназия със засилено чуждоезиково обучение) или копие от международно признат сертификат за съответния език

Кандидатстването и селекцията по програма Еразъм+ се извършва по факултети. Кандидатурите се предават в офис Еразъм, Ректорат, Дора Иванова, тел. 032 654 345, inter@au-plovdiv.bg 

Факултетни координатори на дейностите по програма Еразъм+.

За въпроси, свързани с програма Еразъм+ може да посетите Еразъм офиса към отдел Международно сътрудничество и връзки с обществеността, който се намира в Ректората, първи етаж. 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас