Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Център за международна дейност и връзки с обществеността » Проекти по ОП » Подкрепа за докторанти English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, млади учени

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”:Подкрепа за развитието на докторантите по научното направление „Селскостопански науки” и сродни научни специалности

Европейски социален фонд 2007 – 2013 г.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/3.3-02

Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, млади учени

Проект: Подкрепа за развитието на докторантите по научното направление „Селскостопански науки” и сродни научни специалности 

Водеща организация – Аграрен университет Пловдив

22.10.2008 - Работна среща по проекта

27.10.2008 - Представяне базите данни на CABI

09.01.2009 - Интернет ресурси на CABI

05.02.2009 - Представяне базите данни на ВИНИТИ

09.04.2009 - Работна среща по дейност 4

16.06.2009 - Работна среща с новозачислени докторанти

04.03.2010 - Пилотен курс за докторанти

 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас