Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Център за международна дейност и връзки с обществеността » Проекти по ОП » Inno-Food SEE » Целеви групи English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Целеви групи
Проект Inno-Food SEE е насочен предимно към следните целеви групи и заинтересовани страни:
  • Европейската комисия (напр. ГД „Научни изследвания", ГД „Земеделие", ГД „Предприятия") – по проекта ще бъдат изготвени политически препоръки към политики и стратегии на ЕС в областта на иновациите и научните разработки в производството на храни, на предприемачеството и на хранителното производство.
  • Национални и регионални власти (компетентни министерства), организации за регионално развитие, изследователски звена, университети, малки и средни предприятия и др. – ще бъдат изготвени политически препоръки и/или планове за действие, в които ще се определят техните задължения, а техни представители ще бъдат поканени да участват в срещи по проекта.
  • Европейски организации (напр. Европейската технологична платформа „Храна за живот", Европейския клъстър по храните, в който членуват представители на 30 региона от 20 страни, други регионални клъстери в областта на иновациите и научните изследвания), които могат да участват, наред с останалото, и като механизми за консултиране. Проектът има за цел да привлече интереса на тези организации чрез комуникационните си дейности, препоръките към политиките и покани към техни представители да участват в работни срещи, обучителни семинари и в заключителната конференция.
  • Цялата научна общност в областта на храните (напр. университети, научно­изследователски институти и звена)
  • Малки и средни предприятия от хранителния сектор ще участват в работни срещи и в заключителната конференция
  • Проектът акцентира пряко върху потребителите, така че всички сдружения на потребители от Югоизточна Европа и ЕС могат да са преки бенефициенти на резултатите от проекта.
  • В рамките на елемента за повишаване на информираността, целеви групи ще бъдат и студентите и изследователите (със специален акцент върху жените).
  •  

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас