Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Център за международна дейност и връзки с обществеността » Проекти по ОП » Inno-Food SEE » Дейности по РП English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Дейности по работни пакети

РП 1 „Транснационално управление на проекта”        

Дейност 1.1. Управление на проекта и финансово управление;

Дейност 1.2. Координация на проекта. 

РП 2 „Комуникационни дейности”         

Дейност 2.1. Разработване, мониторинг и оценка на Комуникационен план;

Дейност 2.2. Уебсайт на проекта и база данни на партньорите;

Дейност 2.3. Дейности, насочени към студенти и изследователи;

Дейност 2.4. Дейности, насочени към широката общественост;

Дейност 2.5. Информационни дни и заключителна конференция. 

РП 3 „Анализ на политиките и стратегиите за иновации в производството на храни”

Дейност 3.1. Картиране, анализ и сравнение на политики , планове и инициативи, свързани с иновации в производството на храни;

Дейност 3.2. Идентифициране на ключови научни звена и оценка на технологичните нужди на фирми от хранителния сектор;

Дейност 3.3. SWOT анализ за иновациите в производството на храни;  Дейност 3.4. Препоръки за формулиране на политики за иновации в производството на храни. 

РП 4 „Изграждане на механизми за подкрепа на иновациите в производството на храни”

Дейност 4.1. Създаване на мрежа от заинтересовани страни и лица, отговорни за вземането на решения;

Дейност 4.2. Изготвяне на оперативни планове за научни разработки и иновации в производството на храни;

Дейност 4.3. Изследване на потенциала за инвестиране в иновации в производството на храни;

Дейност 4.4. Изграждане на мониторингов механизъм за проследяване и подкрепа на иновациите в производството на храни. 

РП 5 „Създаване на мрежи, обучение и обмен на опит в областта на иновациите в производството на храни”

Дейност 5.1. Разработване на материали за обучение;

Дейност 5.2. Работни семинари в областта на иновациите в производството на храни;

Дейност 5.3. Работа в мрежи и съвместни инициативи;

Дейност 5.4. Обучения на научноизследователски кадри.  

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас