Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Център за международна дейност и връзки с обществеността » Проекти по ОП » Дистанционно обучение » Цели на проекта English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Цели на проекта

Цел на проекта

Да се развият електронни форми на дистанционно обучение в Аграрен университет – Пловдив като предпоставка за равен достъп до образование и обучение, включително и на лица със специални образователни потребности, за въвеждане на системата за учене през целия живот и за по-успешна трудова и социална реализация на хората. 

Специфични цели

1. Да се създаде Център за дистанционно обучение в Аграрен университет – Пловдив.

2. Да се осигури необходимата технологична и информационна инфраструктура, софтуер, обучителни материали и ресурси за провеждане на електронни дистанционни форми на обучение в Аграрен университет - Пловдив.

3. Да се подготвят преподаватели и експерти от Аграрен университет - Пловдив, които ще прилагат електронни методи на обучение.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас