Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Център за международна дейност и връзки с обществеността » Проекти » Образователни проекти » MAIE English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
MAIE - Национален Компетентен(НКЦ) център по социално фермерство(National Competence Center(NCC) in Social Farming)
MAIE   Project
NATIONAL COMPETENCE CENTRE IN SOCIAL FARMING
НАЦИОНАЛЕН КОМПЕТЕНТЕН ЦЕНТЪР ПО СОЦИАЛНО ФЕРМЕРСТВО
 
 Основната цел и идея на проекта „ Мултифункционално земеделие в Европа- социален и екологически ефект за биологичните стопанства“ (МАИЕ) за България и страните от Източна Европа е да популяризира идеите на социалното земеделие в страната ни, което е в начален стадий на развитие и за по-голяма част от земеделските ни производители то е непознато и като идея и като начин на приложение. България има добре развито биологично земеделие, което би послужило като база за развитие на социалното фермерство.

Какви дейности включва проектът МАИЕ на настоящия етап?

 • подпомагане развитието на социално фермерско движение в България;
 • оказване на подкрепа на селските райони за създаване на мрежи, които влючват земеделски производители запознати с идеите на социалното фермерство и желаещи да го приложат на практика;
 • развитие на социални дейности в комбинация със селско стопанство;
 • изграждане на Национален компетентен център(НКЦ), който в началото ще бъде виртуален, а впоследствие ще бъде създаден и физически такъв; центърът ще информира земеделските производители как да рзвиват дейносто по социално земеделие;
 • изграждане на връзка (звено) между съществуващите движения и дейности в областта на социалното фермерство в Европа т.е. изграждане на Транснационален компетентен център, който да обедини националните центрове на страните-участнички.
Какво е социално фермерство и какво многофункционално селско стопанство?
 
 Ще започнем отговорът си с втората част на въпроса: какво е многофункционално селско стопанство тъй като социалното фермерство е една от неговите функции. Мултифункционалността или многофункционалното селско стопанство са термини, използвани за обозначаване като цяло, че селското стопанство може да произвежда различни нестокови продукти в допълнение към храната.
 
 В рамките на многофункционалното селско стопанство различните функции могат да бъдат разпределени в пет категории: бяла –  осигуряването с храна; синя – управлението на водата от фермерите; червена – производството на енергия от фермата и жълта функция, която има социален фокус или това е социалното фермерство.

 Социалното  фермерство е едно поле на многофункционалното земеделие, което включва:
 • грижа за здравето на хората и изцеление;
 • интегриране на образователни и терапевтични  цели;
 • предприемане на роля за рехабилитация и социална реинтеграция.
 Участници от различни сектори - образование, земеделие, защита на потребите-лите и връзки с обществеността  ще  работим за постигане на следните цели:
 • Повишаване информираността на участниците от различни институции, организации и бизнеса по отношение на важността и потенциала на социалното земеделие;
 • Подпомагане на мрежи и кооперации в селските райони;
 • Разработване на материали за обучение на земеделски производители в съответствие с Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение, ECVET;
 • Подобряване структурите на селските райони чрез алтернативни модели на заетост и източници на приходи от многофункционално земеделие.
Ръководител на МАИЕ за България:  доц. д-р Стела Тодорова   

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас