Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Център за международна дейност и връзки с обществеността » Проекти » Образователни проекти » Проект SuWaNu English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Проект SuWaNu
В началото на м.юли 2013 г. бе подписано Споразумение № 319998 за отпускане на безвъзмездна помощ от Европейската комисия по Седма рамкова програма “Region of knowledge”. С това споразумение се официализира участието на Аграрен университет – Пловдив като партньор по проекта „Устойчиво пречистване на водата и опции за повторно използване на хранителните вещества” с акроним SuWaNu. Срокът за изпълнение на проект SuWaNu е 30 /тридесет/ месеца – от   01.07.2013 г. до 31.12.2015 г.

В него участват консорциуми от пет различни европейски държави: Германия, Испания, Гърция, Малта и България. Българският консорциум е представен от Аграрен университет – Пловдив, Община Пловдив, Земеделска кооперация „Единство” – с.Костиево и СВАО – Съвет на българските земеделски организации.

Кратка информация за проекта

Селскостопанските практики оказват най-големия натиск върху ресурсите от прясна вода за напояване (55% от потреблението на вода в Европа) и върху използването на тор. Европейските земеделски стопани са изправени пред сериозни проблеми като недостиг на прясна вода и наличие на хранителни вещества, екстремни климатични условия и нарастващото търсене на увеличаващото се население. Това води до повишаване на цените на минералните торове и хранителните стоки, рискови мерки като прилагането на непречистени води в полетата, както и екологични щети, причинени от прекомерната експлоатация на ресурсите.

Въпреки че са положени важни усилия за изследователски дейности и инициативи за пречистване на отпадни води на местно ниво и повторното им използване в селското стопанство, е необходим интегриран подход между регионите, които развиват такива изследвания, създаване на стимули за научни проучвания, сътрудничество между правителствата и бизнеса в рамките на повторното използване на отпадни води в Европа и подкрепа за създаване на общи европейски насоки и параметри за ефективно използване на водите и хранителните вещества.

В този смисъл, основната цел на този проект е да се разработят технологии, предлагащи услуги за транснационално сътрудничество в рамките на „клъстери с научноизследователска насоченост“, включващи университети, местни власти, изследователски центрове, технологични фирми, предприятия, фермери и земеделски сдружения, свързани с пречистване на отпадни води и селското стопанство от пет различни държави: Германия, Испания, Гърция, Малта и България. Тези услуги ще осигурят и улеснят обмена на ноу-хау за алтернативите на вода и хранителни ресурси за всички членове на проекта, ще създадат бизнес възможности в областта на фокусирането и по-нататъшно разширяване на подкрепата от заинтересовани страни от държави извън консорциума като едновременно с това предоставят решения на гореспоменатите проблеми, пред които е изправена Европа.

Всеки желаещ може да се присъедини към инициативата чрез официалната страница: www.suwanu.eu
 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас