Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Център за продължаващо обучение » Провеждани курсове » За студенти English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Курсове и специализации за студенти

В Центъра за продължаващо обучение се работи в две направления –допълнителни квалификации за студенти и следдипломно обучение за външни потребители.

Студентите имат преференциалната възможност още по време на следването си да придобият допълнително избрана от тях професионална квалификация.

Традиционно предлаганите курсове в Центъра са:

  • Професионална педагогика;
  • Външно и вътрешно озеленяване и дизайн;
  • Икономика и външна търговия със селскостопански продукти;
  • Аграрно право;
  • Журналистика;
  • Патентна и лицензионна политика на фирмите;
  • Компютърни системи и технологии;
  • Контрол и безопасност на храните;
  • Европейска политика в селското стопанство;
  • Хореография и др.

По желание на студентите могат да се организират и други курсове!

Обучението със студентите е модулно, вечерно - след учебните занятия.

Семестриалната такса за обучение, съгласно решение на Академичния съвет, е 150 лв.

Допълнителни справки за отделните курсове могат да се получат в Центъра за продължаващо обучение, който се намира в сградата на Факултета по Аграрна икономика.

След приключване на обучението студентите получават удостоверение или свидетелство за професионална квалификация.

Телeфон за връзка: 032/ 654 367

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас