Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Център за продължаващо обучение » Проекти » BG 051P00013/3.1-02 English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Повишаване на квалификацията и създаване на условия за кариерно развитие на учителите, преподавателите във ВУ и директорите

BG 051P00013/3.1-02
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

Проект „Повишаване на квалификацията и създаване на условия за кариерно развитие на учителите, преподавателите във ВУ и директорите”

Компонент 1 „Повишаване квалификацията и/или придобиване на нова професионална квалификация на учителите и педагогическите кадри в детските градини, училищата и обслужващите звена в системата на образованието

Центърът за продължаващо обучение спечели конкурс на МОН за обучение на учители по тема „Стандарти на Общността. Опазване на околната среда. Хуманно отношение към животните и хигиена. Растителна защита” и тяхното приложение.

По Проекта в периода 9-11 октомври и 16-18 октомври 2009 ще бъдат обучени 100 директори и учители от професионални гимназии (агрономи, ветеринарни лекари и зооинженери, инженери-селскостопанска техника) в три направления:

  • Опазване на околната среда;
  • Хигиена и хуманно отношение към животните;
  • Растителна защита.
 Стойност на проекта 30 700 лв.

 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас