Предстоящи събития
  Начало » Центрове и Звена » Център за продължаващо обучение » English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Център за продължаващо обучение

 

Курс по "Счетоводство на предприятието"
15.01.2013
С Ъ О Б Щ Е Н И ЕЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ПРЕДЛАГА ИНТЕНЗИВЕН КУРС ПО „СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕД-ПРИЯТИЕТО” – 60 часовКУРСЪТ ЩЕ ЗАПОЧНЕ на 25 февруари 2013 г.ЗА СТУДЕНТИ НА УНИВЕРСИТЕТА /бакалаври...
ОБЩ ГРАФИК за обучение в рамките на проект на Aграрен университет – Пловдив по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”
30.10.2012
ОБЩ ГРАФИКЗА ОБУЧЕНИЕ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ НА АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ ПО МЯРКА 111 „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ”Договор № 29/111/00163...
Безплатно обучение в курсове по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”
30.06.2012
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕОРГАНИЗИРАБезплатно обучение в курсове по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности...
МАЛКАТА ПРОМОЦИЯ в Центъра за продължаващо обучение
21.05.2012
На 17 май 2012 г. Центърът за продължаващо обучение събра своите випускници на тържество по повод тържественото връчване на свидетелства и удостоверения за допълнително придобита професионална квалификация.На...
Покана за малка промоция от Центъра за продължаващо обучение
07.05.2012
ПОКАНА

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2017 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас