Предстоящи събития
  Начало » Провеждани курсове » За външни потребители English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Курсове и специализации за външни потребители
  ШРИФТ

В Центъра за продължаващо обучение се работи в две направления –допълнителни квалификации за студенти и обучение за външни потребители.

Външни потребители за Центъра могат да бъдат всички нуждаещи се от допълнителна подготовка и квалификация земеделски и други производители, специалисти с различно образование и потребности, хора от всички възрасти, желаещи да се обучават през целия си живот.

За курсистите се организират краткосрочни и дългосрочни курсове, които се провеждат индивидуално и групово, в удобно за обучаващите се време – вечерно или съботно-неделно, в редовна, задочна и дистанционна форма.

Традиционно предлаганите курсове в Центъра са:

 • Професионална педагогика –  дългосрочна;
 • Растителна защита и торене – дългосрочна;
 • Обща агрономия – дългосрочна;
 • Курс за получаване на Сертификат за работа с пестициди – 30 часов;
 • Биологично земеделие;
 • Външно и вътрешно озеленяване и дизайн – дългосрочна;
 • Икономика и външна търговия със селскостопански продукти – дългосрочна;
 • Лозарство;
 • Агроекология – 30 часов;
 • Патентна и лицензионна политика на фирмите;
 • Компютърни системи и технологии - дългосрочна;
 • Европейска политика в селското стопанство;
 • Зърнопроизводство – дългосрочна;
 • Компютърни системи и технологии – дългосрочна;
 • Производство на овощен посадъчен материал – 30-часов;
 • Производство на лечебни култури – дистанционно обучение.

По желание на потребителите могат да се организират и други курсове!

За всеки курс или индивидуално обучение се разработват план - сметки, въз основа на които се определя и индивидуалната такса за обучение.

Допълнителни справки за отделните курсове могат да се получат в Центъра за продължаващо обучение, който се намира в сградата на Факултета по Аграрна икономика.

След приключване на обучението курсистите получават удостоверение или свидетелство за професионална квалификация.

Заповядайте при нас!

Тел. за връзка: 032/ 654 367

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас