Предстоящи събития
  Начало » On line ресурси English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
On line бази данни
  ШРИФТ

  Временен пробен достъп до „EBSCO Discovery Service“  /EDS/ - едновременно търсене на информация в базите данни, за които библиотеката на АУ има лицензиран достъп

 

 

  Cambridge Journals Online

  Taylor & Francis Group Journals

Как да ползваме базата данни.

   SpringerLink Journals

 

 Интернет ресурси на CABI:

CAB eBooks Complete Collection

ReferenceWorks (2015-2) Collection

CAB Abstracts

Crop Protection Compendium

Plantwise Knowledge Bank

Invasive Spеcies Compendium

 

Бази данни на EBSCO host:

Academic Search Complete
Green FILE
Teacher Reference Center

 

 

 

 

On line база данни (Национален абонамент):

ПУБЛИКАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

Инструкция за ползване на SCOPUS (BG)

Брошура SCOPUS (BG)

 

Списък на българските списания с Impact Factor (2016)

Списък на българските списания с Импакт - Ранг (SCImago Journal Rank – SJR 2016)

 

On line списания:

Online списания с отворен достъп


Информация и инструкции относно отдалечения достъп до on line списанията  може да получите на тел. 032 654320 и на e-mail : library@au-plovdiv.bg

On line информационни ресурси:

Други

Електронни дипломни работи и дисертации

On line ресурси

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2017 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас