Предстоящи събития
  Начало » On line ресурси English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
On line бази данни
  ШРИФТ

IoP Publishing:

 

  Временен пробен достъп до „EBSCO Discovery Service“  /EDS/ - едновременно търсене на информация в базите данни, за които библиотеката на АУ има лицензиран достъп

 

 

  Cambridge Journals Online

  Taylor & Francis Group Journals

Как да ползваме базата данни.

   SpringerLink Journals

 

 Интернет ресурси на CABI:

CAB eBooks Complete Collection

ReferenceWorks (2015-2) Collection

CAB Abstracts

Crop Protection Compendium

Plantwise Knowledge Bank

Invasive Spеcies Compendium

 

Бази данни на EBSCO host:

Academic Search Complete
Green FILE
Teacher Reference Center

 

 

 

 

On line база данни (Национален абонамент):

ПУБЛИКАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

Инструкция за ползване на SCOPUS (BG)

Брошура SCOPUS (BG)

 

Списък на българските списания с Impact Factor (2016)

Списък на българските списания с Импакт - Ранг (SCImago Journal Rank – SJR 2016)

 

Дигитална Библиотека HEMUS

 

On line списания:

Online списания с отворен достъп


Информация и инструкции относно отдалечения достъп до on line списанията  може да получите на тел. 032 654320и на e-mail : library@au-plovdiv.bg

On line информационни ресурси:

Други

Електронни дипломни работи и дисертации

 

On line ресурси

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас