Предстоящи събития
  Начало » За АУ » СУК English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Система за управление на качеството
  ШРИФТ

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВО

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ В АГРАРНИЯ УНИВЕРСИТЕТ

  • ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ В АГРАРНИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

КОДЕКС НА ТРУДА

ЗАКОН за развитието на академичния състав в република България

ЗАКОН за висшето образование

ЗАКОН за насърчаване на научните изследвания

НАРЕДБА за държавните изисквания към съдържанието на oсновните документи, издавани от висшите училища

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист"

НАРЕДБА № 21 от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

ПРАВИЛНИК за атестиране на научно-преподавателския, административния и техническия състав на Аграрен Университет - Пловдив 

КЛАСИФИКАТОР на областите на висше образование и професионалните направления

КЛАСИФИКАЦИЯ на специалностите на научните работници

ПРАВИЛНИК за дейността на Централната комисия по качеството

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО КАЧЕСТВОТО


За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас