Предстоящи събития
  Начало » Еразъм+ » Мобилност персонал English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Мобилност персонал
  ШРИФТ

Уважаеми преподаватели и служители,

За да проведете мобилност по секторна програма Еразъм с цел преподаване или обучение /обмяна на опит/, е необходимо да подадете кандидатура в деловодството на АУ. Кандидатурата следва да има входящ номер. Кандидатури, които не са изведени в деловодството, се считат за нелегитимни.

Партньорски институции за преподавателски мобилности и мобилности с цел обучение за академична 2017-2018 г.

В списъка са описани партниращите институции и броя мобилности, договорирани във всяко институционално споразумение. Финансираните от Центъра за развитие на човешките ресурси мобилности са значително по-малко.


ВАЖНО!

Селектираните за провеждане на мобилност през 2017-2018 акад. година преподаватели и членове на административния персонал следва да представят в Еразъм офиса Mobility agreement for Teaching/Training, подписан от приемащата институция най-късно до 27 април 2018 г. 

Преподаватели и служители, които не представят Mobility agreement, губят правото си на мобилност за 2017-2018 академична година.

Моля, в случай, че отказвате мобилност, незабавно да уведомите в писмен вид (Формуляр за отказ от мобилност) Еразъм офиса към Център за международна дейност и връзки с обществеността. 

 

 

Селекцията на преподаватели и служители се извършва от университетска комисия, назначена със заповед на Ректора.

Критерии за селекция

Размер на финансирането за дневни и пътни разходи 

Мобилността на персонала с цел преподаване или обучение по програма Еразъм+ се осъществява на базата на билатерални (двустранни) споразумения, сключени между Аграрен университет и университети-партньори от държави, участващи в Еразъм. Максималната продължителност на мобилността, за която Аграрен университет е получил финансиране по програма Еразъм+, е 5 дни. Минималната продължителност е 2 дни.

Мобилността с цел преподаване трябва да съдържа минимум 8 учебни часа.

Ако сте решили да кандидатствате за мобилност с цел преподаване или обучение:

Подавате кандидатура в Офис Еразъм. В кандидатурата се описва учебната или работна програма на мобилността и приноса за университета.

Кандидатурата се разглежда от Университетска комисия, назначена от Ректора. Комисията представя протокол със селектираните преподаватели и служители в офис Еразъм към Център за международно сътрудничество.

За мобилност с цел преподаване се изготвя Mobility agreement for teaching, за мобилност с цел обучение се изготвя Mobility agreement for staff training на английски език.

Документът се подписва от приемащата институция и от Аграрен университет (от Зам.ректора по международна дейност). Подписаният от приемащата страна Mobility Agreement е достатъчно основание за стартиране на мобилността. 

Одобрените преподаватели или служители изготвят Доклад за командировка в чужбина. Докладът се съгласува с ръководител катедра и декан и се завежда в деловодството.

Преподавателят или служителят подписва Финансово споразумение по програма Еразъм за получаване на финансирането на мобилността, съгласно ставките по държави.

Проведената мобилност се отчита онлайн към Европейската комисия и с Доклад до Ректора на Аграрен университет.

Мобилност персонал

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас