Предстоящи събития
  Начало » Еразъм+ » Мобилност персонал » Селекция English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Критерии за селекция
  ШРИФТ

 

КРИТЕРИИ ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ ЗА АКАДЕМИЧНА 2016-2017 г.

 

Право на участие в мобилност на персонала по програма Еразъм+ имат всички членове на персонала /преподавателски и административен персонал/ на Аграрен университет без оглед на тяхната длъжност /щатна или нещатна/ и научно звание/степен.

Селекцията на членове на персонала се извършва на база на кандидатура на преподавателя или служителя, в която е описана програмата за преподаване или обучение и съпътстващите дейности /ако има такива/. Независимо, че преподавателят или служителят е селектиран от университетска комисия, мобилността ще бъде финансирана, след   представяне на Програма за преподаване или обучение, изготвена на езика на преподаване или обучение и одобрена от изпращащата и приемащата институция. 

Мобилностите се извършват на база кандидатура до университетската Еразъм комисия и Програма за преподаване или обучение, одобрена от Аграрен университет и от приемащата институция. 

 

Приоритети при селекция за мобилности на членове на персонала

Приоритет при селекцията за провеждане на мобилност с цел преподаване или обучение имат членове на персонала:

Осъществяващи мобилност за първи път. При кандидатстването се взема предвид брой предходни мобилности;

Факултетни Еразъм координатори;

Контактни лица по двустранни споразумения;

Млади преподаватели и служители с перспектива за развитие

Които активно съдействат за организиране на изходящи мобилности с цел обучение или стаж на студенти;

Които активно съдействат за организиране обучението и престоя на входящи Еразъм студенти;

Които имат разработени дисциплини на чужд език и са заявили готовност да обучават чуждестранни студенти;

Които обучават чуждестранни студенти;

Когато мобилността е съществена част от учебната програма на приемащата институция;

Когато мобилността води до разработването на нови учебни материали; 

Когато мобилността е пряко свързана с дейностите на съответното звено и води до повишаване на квалификацията и практическите умения на преподавателя/служителя и качеството на работата му.

Когато мобилността ще бъде използвана за укрепване и развитие на връзките между катедрите и факултетите на институциите-партньори, както и за подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество

Взема се предвид качество на предходни мобилности

 

Повторно участие в рамките на една академична година по мобилност с цел преподаване или обучение, е възможно в случай, че има свободни места и неусвоени средства. Могат да бъдат проведени максимум две мобилности за една академична година, при спазване на приоритетите за селекция.

 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас