Предстоящи събития
  Начало » ПРИЕМ » Бакалаври » Специалности English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Специалности
  ШРИФТ

Специалности и форми на обучение предлагани в Аграрния университет за учебната 2018/2019 г.

СПЕЦИАЛНОСТИ ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Агрономство (Полевъдство)  Редовна и задочна
Агрономство (Лозаро-градинарство)   Редовна и задочна
Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване)   Редовна
Агрономство (Тропично и субтропично земеделие)   Редовна
Агрономство (Растителни биотехнологии)   Редовна
Агрономство (Агробизнес)   Редовна
Растителна защита   Редовна и задочна
Зооинженерство   Редовна и задочна
Аграрно инженерство   Редовна и задочна
Екология и опазване на околната среда   Редовна и задочна
Аграрна икономика   Редовна и задочна
Бизнес икономика   Редовна и задочна
Управление на регионалното развитие   Редовна и задочна
Аграрен мениджмънт и предприемачество  Редовна и задочна 
Аграрен туризъм   Редовна и задочна

Балообразуване

Балът за класирането за отделните специалности се формира като сума от следните оценки:удвоената оценка от ДЗИ (за кандидати, завършили след учебната 2007/2008 г.) или от успешно издържан конкурсен изпит; оценката по български език и литература от ДЗИ или от дипломата за средно образование,ако няма оценка от държавен изпит; средния успех от дипломата за средно образование.


за специалността Аграрен туризъм  - удвоената оценка от ДЗИ (за кандидати, завършили след учебната 2007/2008 г.) или от успешно издържан конкурсен изпит; оценката по чужд език от ДЗИ (за кандидати, завършили след учебната 2007/2008 г.) или от дипломата за средно образование, или от предоставените от кандидатите сертификати за владеене на чужда език, средния успех от дипломата за средно образование.

 

Състезателни изпити

За учебната 2018/2019 г. Аграрният университет  организира и провежда:

  • изнесени кандидатстудентски изпити по биология и география
  • предварителни кандидатстудентски изпити по биология и география в Аграрния университет – Пловдив
  • основни и допълнителни кандидатстудентски изпити в по български език (езикова култура), биология и география – в  Аграрния Университет - Пловдив

По желание кандидат-студентите могат да участват във всички организирани изпити от Аграрния университет, като за формирането на бала се взема по-високата оценка.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас