Предстоящи събития
  Начало » Развитие на АС » Процедури » НС Доктор на науките English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Процедури за придобиване на Научна степен Доктор на науките
  ШРИФТ

-----------------------------------------------------------------------------------

25.11.2013

Публична защита на дисертационнен труд на тема: „Развитие на човешкия капитал в селските райони на Полша след присъединяването й към ЕС“, разработен от АГНИЕШКА БОЦИАН ВЖОХАЛСКА, гражданин на република Полша  - докторант към катедра  „Мениджмънт и маркетинг” за присъждане на научна степен "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" по  научна специалност: Икономика и управление.

Председател на научното жури: доц. д-р Георги Петков Богоев

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

 Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 16.12.2013 г. от 11:30 ч. в заседателната зала на Аграрен университет

-----------------------------------------------------------------------------------

08.05.2013

Публичната защита на дисертационен труд на тема: „Scelionidae (Platygastroidea, Hymenoptera) от Балканите и Турция” разработена от проф. д-р Станчо Димитров Петров за присъждане на научна степен "Доктор на науките" по научна специалност:   01.06.02 Зоология,  шифър 01.06.02,  професионално направление: 4.3 Биологически науки.

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 29.05.2013г. от 13:00 ч. в заседателната зала на Агрономически факултет.

-------------------------------------------------------------------------------------- 

27.04.2012

Публичната защита на дисертационен труд на тема: "Фитофторови паразитни гъби по овощните видове в България" разработена от доц. д-р Марияна Борисова Накова  за присъждане на научна степен "Доктор на науките" по научна специалност: 6.2  "Растителна защита", професионално направление: 04.01.10 Растителна защита (фитопатология)

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТАТА НА ДИСЕРТЦИОННИЯ ТРУД ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.05.2012г. ОТ 11.00 ч. 

 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас