Предстоящи събития
  Начало » Развитие на АС » Обяви » Главен асистент English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Обяви за заемане на академична длъжност ГЛАВЕН АСИСТЕНТ
  ШРИФТ

27.04.2018 год

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

 • главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление 4.3 Биологически науки, научна специалност  „Биохимия (Биохимия на растенията) – един;
 • главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,  професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност  „Икономика и управление” – един;

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „ Държавен вестник”, бр. № 36/27.04.2018 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-454, 032/654-274.

-----------------------------------------------------------------------------

27.03.2018 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА  ДЛЪЖНОСТ:

 • главен асистент в област на висше образование: 5. Технически науки,  професионално направление:  5.13 Общо инженерство, научна специалност:  Механизация и електрификация на растениевъдството  - двама,

Конкурсът е със срок 3 месеца от обнародването му в „Държавен вестник”, бр. 27/27.03.2018 г.  Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-274.

--------------------------------------------------------------------------------------

27.02.2018 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА  ДЛЪЖНОСТ:

 • главен асистент в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление: 4.4 Науки за земята, научна специалност:  Екология и опазване на екосистемите  - един,

Конкурсът е със срок 3 месеца от обнародването му в „Държавен вестник”, бр. 18/27.02.2018 г.  Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-274.

--------------------------------------------------------------------------------------

06.02.2018 год.

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

 • Главен асистент по: Област на висше образование:  6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление:  6.2 Растителна защита, научна специалност: Растителна защита (хербология)– един; ,
 • Главен асистент по: Област на висше образование:  6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление:  6.1 Растениевъдство, научна специалност: Физиология на растенията – един;

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „ Държавен вестник”, бр. № 12/06.02.2018 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – Пловдив,  тел. 032/654-274.

--------------------------------------------------------------------------------------

09.06.2017 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

 • главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност  „Органична химия” – един;
 • главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление 6.3 Животновъдство, научна специалност „Репродукция на животните” – един;
 • главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление 6.3 Животновъдство, научна специалност  „Коневъдство” – един;

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „ Държавен вестник”, бр. № 46/09.06.2017 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------

17.03.2017 год.

 АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА  ДЛЪЖНОСТ:

 • главен асистент в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление: 4.2 Химически науки, научна специалност:  Неорганична химия - един,


Конкурсът е със срок 3 месеца от обнародването му в „ Държавен вестник”, бр. № 23/17.03.2017 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-454.

-----------------------------------------------------------------------------

17.02.2017 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

 • главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление 6.3 Животновъдство, научна специалност  Морфология – един;
 • главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,  професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност  Икономика и управление (аграрна икономика) – един;

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „ Държавен вестник”, бр. № 16/17.02.2017 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------

21.06.2016 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА  ДЛЪЖНОСТ:

 • главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление 4.5 Математика, научна специалност  Алгебра и теория на числата – един;

Конкурсът е със срок 3 месеца от обнародването му в „ Държавен вестник”, бр. № 47/21.06.2016 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-454.

----------------------------------------------------------------------------

22.04.2016 г.

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА  ДЛЪЖНОСТ:

 • главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност  „Овощарство”– един.

Конкурсът е със срок 3 месеца от обнародването в Държавен вестник, бр. 32/22.04.2016 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------------

02.02.2016 год.

АГРАРНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ:

 • главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност  „Зеленчукопроизводство” – един;
 • главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност  „Декоративни растения” – един;

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „ Държавен вестник”, бр. № 9/02.02.2016г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------

04.12.2015 год.

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

 • Главен асистент по: Област на висше образование:  6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление:  6.1 Растениевъдство, научна специалност: Генетика  – един; ,
 • Главен асистент по: Област на висше образование:  6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление:  6.1 Растениевъдство, научна специалност: Почвознание – един; ,

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „ Държавен вестник”, бр. № 94/04.12.2015 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – Пловдив,  тел. 032/654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------

14.07.2015 г.

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА  ДЛЪЖНОСТ:

 • главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност  „Селекция на културните растения” – един;

Конкурсът е със срок 3 месеца от обнародването му в Държавен вестник, бр. 53/14.07.2015 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------

19.06.2015г.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ:

 • главен асистент в област на висше образование  6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление  6.1 Растениевъдство, научна специалност  „Мелиорации”– един,

Конкурът е със срок 3 месеца от обнародването му в Държавен вестник, бр. 45/ 19.06.2015 г.
Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------

26.05.2015г.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

 • главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление  4.4 Науки за земята, научна специалност  „Екология и опазване на екосистемите”– един,

Конкурът е със срок 3 месеца от обнародването му в Държавен вестник, бр. 38/ 26.05.2015 г.
Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

20.03.2015 г.

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА  ДЛЪЖНОСТ:

 • главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност  „Почвознание”– един.

Конкурсът е със срок 3 месеца от обнародването в Държавен вестник, бр. 21/20.03.2015 г.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.02.2015г.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА  ДЛЪЖНОСТ:

 • главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление  4.4 Науки за земята, научна специалност  „Екология и опазване на екосистемите”– един,

Конкурът е със срок 3 месеца от обнародването му в Държавен вестник, бр. 13/17.02.2015 г.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454.

---------------------------------------------------------------------------------------

23.12.2014 г.

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА  ДЛЪЖНОСТ:

 • главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки,  професионално направление 5.13 Общо инженерство, научна специалност  „Механизация и електрификация на растениевъдството”– един,

Конкурсът е със срок 3 месеца от обнародването в Държавен вестник, бр. 106/23.12.2014 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------

23.09.2014г.

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ:

 1. Главен асистент по: Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки,  професионално направление: 3.7 Администрация и управление,  научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство /по отрасли и подотрасли/ – един;

Конкурсът е със срок 3 месеца от обнародването му в Държавен вестник, бр. 78/19.09.2014 г.
Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.06.2014г.

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА  ДЛЪЖНОСТ:

 1. Главен асистент по: Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки,  професионално направление: 3.7 Администрация и управление, научна специалност: Организация и управление на производството - един;
 2. Главен асистент по: Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки,  професионално направление: 3.9 Туризъм, научна специалност:  Икономика и управление /туризъм/ – един;


Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „Държавен вестник”, бр. 53/27.06.2014г.

Документи в отдел „Човешки ресурси” на АУ – Пловдив, тел. 032/654-454

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.02.2014 г.

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА  ДЛЪЖНОСТ:

 1. Главен асистент по: Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление:  4.3 Биологически науки, научна специалност: Микробиология (молекулярна биология) – един;

Конкурсът е със срок 3 месеца от обнародването в Държавен вестник, бр. 16/25.02.2014 г.
Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454

--------------------------------------------------------------------------------------

24.01.2014 год.

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА  ДЛЪЖНОСТ:

 1. Главен асистент по: Област на висше образование:  4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.3 Биологически науки, научна специалност:  Биохимия – един;
 2. Главен асистент по: Област на висше образование:  6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление:  6.1 Растениевъдство, научна специалност: Лозарство  – един; ,

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „ Държавен вестник”, бр. № 7/24.01.2014 г.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – Пловдив,  тел. 032/654-454

-----------------------------------------------------------------------------------

18.06.2013

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

1. Главен асистент по научна специалност: 01.06.16 Физиология на растенията, професионално направление: 4.3 Биологически науки; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика – един;

2. Главен асистент по научна специалност: 02.22.01 Екология и опазване на екосистемите, професионално направление: 4.4 Науки за земята, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика – един;

3. Главен асистент по научната специалност:  05.02.21 Организация и управление, професионално направление:  3.7 Администрация и управление, област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки – един;

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването в „ Държавен вестник”, бр. № 53/18.06.2013 г.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454

----------------------------------------------------------------------------------------------

11.01.2013

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА  ДЛЪЖНОСТ:

1. Главен асистент  по: област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.3 Животновъдство, научна специалност: “Специални отрасли (бубарство)”, с шифър 04.02.10 -  един,

Конкурса е със срок 3 месеца от обнародването в Държавен вестник, бр. № 3/11.01.2013 г.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454032/654-454.

------------------------------------------------------------------------------------------------

18.09.2012

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА  ДЛЪЖНОСТ:

1.   Главен асистент  по: Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.2 История и археология, научна специалност: 05.03.06 История на България – един,

Конкурса е със срок 3 месеца от обнародването в Държавен вестник, бр. 71/18.09.2012 г.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454032/654-454.

------------------------------------------------------------------------------------------------

10.06.2011

Аграрният университет –гр. Пловдив, обявява конкурси за академичните длъжности:

Главен асистент по 02.19.08 Динамика, якост и надежност на машините, уредите, апаратите и системите (транспортна техника и технологии) - един

Конкурсите, са със срок 3 месеца от обнародване в Държавен вестник бр.41 от 31.05.2011г.

Документи, се подават в Ректората; тел. 654-323

------------------------------------------------------------------------------------------------

10.05.2011

 

Аграрният университет –гр. Пловдив, обявява конкурси за академичните длъжности:

Главен асистент по 02.22.01 - Екология и опазване на екосистемите”,един

Конкурсите, са със срок 3 месеца от обнародване в Държавен вестник- бр. 36 от 10.05.2011г.

Документи, се подават в Ректората; тел. 654-323

------------------------------------------------------------------------------------------------

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас