Предстоящи събития
  Начало » Развитие на АС » Обяви » Професор English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Обяви за заемане на академична длъжност ПРОФЕСОР
  ШРИФТ

28.02.2017 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

 • професор в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление 6.3 Животновъдство, научна специалност  Птицевъдствоедин;
 • професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,  професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност  Икономика и управлениеедин;

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „ Държавен вестник”, бр. № 19/28.02.2017 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------

21.06.2016 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

 • професор в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление 6.2 Растителна защита, научна специалност  Растителна защита (хербология) – един;
 • професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,  професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност  Организация и управление на производството – един;

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „ Държавен вестник”, бр. № 47/21.06.2016 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-454.

-----------------------------------------------------------------------------

31.05.2016 год.

АГРАРНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ:

 • професор в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.1 Растениевъдство, научна специалност: Растениевъдство  – един;

Конкурсът е със срок 3 месеца от обнародването му в „ Държавен вестник”, бр. № 41/31.05.2016 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-454.

------------------------------------------------------------------------------

13.05.2016 год.

АГРАРНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ:

 • професор в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.1 Растениевъдство, научна специалност: Агрохимия  – един;

Конкурсът е със срок 3 месеца от обнародването му в „ Държавен вестник”, бр. № 36/13.05.2016 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-454.

----------------------------------------------------------------------------

02.02.2016 год.

АГРАРНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ:

 • професор в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.1 Растениевъдство, научна специалност: Растениевъдство  – двама;

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „ Държавен вестник”, бр. № 9/02.02.2016г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------

04.12.2015 год.

АГРАРНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ:

 • професор в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.1 Растениевъдство, научна специалност: Растениевъдство  – един;

Конкурсът е със срок 3 месеца от обнародването му в „ Държавен вестник”, бр. № 94/04.12.2015 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------

14.07.2015 год.

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

 • професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление 4.4 Науки за земята, научна специалност Екология и опазване на екосистемите– един,
 • професор в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление 6.3 Животновъдство, научна специалност  Овцевъдство и козевъдство – един;
 • професор в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление 6.3 Животновъдство, научна специалност  Специални отрасли (Пчели) – един;

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „ Държавен вестник”, бр. № 53/14.07.2015 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------

23.12.2014 год.

АГРАРНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ:

 • професор в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност  Мелиорации  – един;

Конкурсът е със срок 3 месеца от обнародването му в „ Държавен вестник”, бр. № 106/23.12.2014 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------

09.12.2014 год.

АГРАРНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ:

 • професор във област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност  Агрохимия  – един;

Конкурсът е със срок 3 месеца от обнародването му в „ Държавен вестник”, бр. № 101/09.12.2014 г.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------

23.09.2014г.

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА  ДЛЪЖНОСТ:

 1. Професор по: Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки,  професионално направление: 3.7 Администрация и управление,  научна специалност:  Народно стопанство – един;

Конкурсът е  със срок 3 месеца от обнародването му в Държавен вестник, бр. 78/19.09.2014 г.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.02.2014 г.

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА  ДЛЪЖНОСТ:

 1. Професор по: Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление: 4.1 Физически науки /приложна физика/, научна специалност:  Физика – един;

Конкурсът е  със срок 3 месеца от обнародването в Държавен вестник, бр. 16/25.02.2014 г.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454. 032/654-454

--------------------------------------------------------------------------------------

03.01.2014 год.

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

 1. Професор по: Област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление:  6.2 Растителна защита, научна специалност: Растителна защита /Хербология/  – един;
 2. Професор по: Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.4 Науки за земята, научна специалност:  Екология и опазване на екосистемите – един;
 3. Професор по: Област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление:  6.1 Растениевъдство, научна специалност: Селекция и семепроизводство на културните растения  – един;
 4. Професор по: Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.3 Биологически науки, научна специалност: Физиология на растенията – един;
 5. Професор по: Област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление:  6.1 Растениевъдство, научна специалност: Зеленчукопроизводство  – един;
 6. Професор по: Област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление:  6.1 Растениевъдство, научна специалност: Овощарство  – един;

 Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „ Държавен вестник”, бр. № 1/03.01.2014 г.

 Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – Пловдив,  тел. 032/654-454032/654-454.

------------------------------------------------------------------------------------------

18.06.2013

АГРАРНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:

1. Професори по научната специалност:  04.01.10 Растителна защита /Ентомология/, професионално направление: 6.2 Растителна защита, област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина – двама;

2. Професор по научната специалност: 04.01.14 Растениевъдство, професионално направление: 6.1.  Растениевъдство, област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина  – един;

3. Професор по научната специалност:  04.01.10 Растителна защита /Фитопатология/, професионално направление: 6.2 Растителна защита, област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина – един;

4. Професор по научната специалност: 02.22.01 Екология и опазване на екосистемите (Екохимия на тежките метали), професионално направление: 4.4 Науки за земята, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика – eдин;

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването  в  „Държавен вестник, бр. 53/18.06.2013 г.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454032/654-454.

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.01.2013

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРСИ  ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИТЕ  ДЛЪЖНОСТИ:

1. Професор по: област на висше образование:  6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление: 6.1. Растениевъдство, научна специалност: “Селекция и семепроизводство на културните растения (опитно дело)”, с шифър 04.01.05 – един;

2. Професор по: област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.7 Администрация и управление, научна специалност: Организация и управление на производството (селско стопанство), с шифър 05.02.21 – един;

Конкурсите са  със срок 3 месеца от обнародването им  в Държавен вестник, бр. 3/11.01.2013 г.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454032/654-454.

----------------------------------------------------------------------------------------------  

18.09.2012

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА  ДЛЪЖНОСТ:

1.   Професор по: Област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,  професионално направление:  6.2 Растителна защита, научна специалност: 04.01.10 Растителна защита / Ентомология/  – един;

Конкурса е  със срок 3 месеца от обнародването  в Държавен вестник, бр. 71/18.09.2012 г.

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454032/654-454.

----------------------------------------------------------------------------------------------

05.06.2012

АГРАРНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ,
ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА АКАДЕМИЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

1. Професор по: Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление: 4.3 Биологически науки, научна специалност: 01.06.16  Физиология на растенията – един;

2. Професор по: Област на висше образование:  3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност:   05.02.18 Икономика и управление (Аграрна икономика) – един;

Професор по: Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, научна специалност: 01.01.12 Информатика (База данни, информационни системи) – един;

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в Държавен вестник, бр. 42/05.06.2012 г.

Документи се подават в Отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454032/654-454.

----------------------------------------------------------------------------------------------

07.02.2012

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА  ДЛЪЖНОСТ:

ПРОФЕСОР по 04.01.10 Растителна защита /Хербология/, професионално направление 6.2 Растителна защита – един.

Конкурса е със срок 3 месеца от обнародване в ДВ, бр. 11/07.02.2012 г.

Документи се подават в Отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/ 654-454032/ 654-454.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

25.10.2011

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА АКАДЕМИЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. Професор по 04.01.10 Растителна защита /Ентомология/, професионално направление 6.2 Растителна защита – един.
 2. Професор по 04.02.01 Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването, професионално направление 6.3. Животновъдство – един.

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в Държавен вестник, бр. 83/25.10.2011 г.

Документи се подават в Отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454032/654-454.

------------------------------------------------------------------------------------------------

12.07.2011

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Професор по 05.01.01 – История на философията , един

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в Държавен вестник, бр. 53 от 12.07.2011 г.

Документи се подават в Отдел „Човешки ресурси”- тел. 032/654-454032/654-454.

------------------------------------------------------------------------------------------------

05.07.2011

Аграрният университет – гр. Пловдив обявява конкурс за академична длъжност:

Професор по 04.01.20 Фуражно производство, ливадарство - един със срок 3 месеца от датата на обнародване

Документи - в отдел „Човешки ресурси”, тел.: 032/ 654-323032/ 654-323, 654-454.

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, бр.51/ 05.07.2011г.

------------------------------------------------------------------------------------------------

10.06.2011

Аграрният университет –гр. Пловдив, обявява конкурси за академичните длъжности:

 • Професор по 01.06.10 Биохимия - един
 • Професор по 04.01.14 Растениевъдство - един

Конкурсите, са със срок 3 месеца от обнародване в Държавен вестник бр.41 от 31.05.2011г.

Документи, се подават в Ректората; тел. 654-323

------------------------------------------------------------------------------------------------

10.05.2011

Аграрният университет –гр. Пловдив, обявява конкурси за академичните длъжности:

Професор по 04.01.10 – Хербология, един

Конкурсите, са със срок 3 месеца от обнародване в Държавен вестник- бр. 36 от 10.05.2011г.

Документи, се подават в Ректората; тел. 654-323

------------------------------------------------------------------------------------------------

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас