Предстоящи събития
  Начало » Научна дейност » Регистър на НИД » ФА English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Факултет по Агрономство
  ШРИФТ

СПИСЪК
на научните трудове на преподавателите от
Факултета по Агрономство за периода 2007-2012 г.

Катедра
"Агрохимия и почвознание"

доц. д-р Светла Костадинова
доц. д-р Гиньо Рачовски
доц. д-р Иван Манолов
доц. д-р Недялка Артинова
доц. д-р Красимир Трендафилов
доц. д-р Рада Попова
гл. ас. д-р Недялка Йорданова
гл. ас. д-р Виолета Вълчева
гл. ас. Николай Минев

Катедра
"Ботаника и агрометеорология"

доц. д-р Дафинка Иванова
доц. д-р Кунка Кожухарова
доц. д-р Калинка Кузмова
доц. д-р Христо Анастасов
доц. д-р Анна Николова
гл. ас. д-р Кирил Стоянов
гл. ас. д-р Цветанка Райчева
гл. ас. д-р. Ценка Радукова
гл. ас. д-р Мария Лачева
гл. ас. Иванка Семерджиева
ас. Цветана Минчева
ас. Десислава Сиракова
ас. Георги Дочев

Катедра
"Генетика и селекция"

проф. дсн Дияна Светлева
доц. д-р Дочка Димова
доц. д-р Невенка Ганушева
доц. д-р Божин Божинов
доц. д-р Светла Янчева
гл. ас. д-р. Красимира Узунова
гл. ас. д-р Мариана Петкова-Андонова
гл. ас. д-р Мариана Марчева
ас. Биляна Иванова
ас. Владимир Кръстев

Катедра
"Животновъдни науки"

проф. дсн Алекси Стойков
проф. дсн Димитър Греков
проф. дсн Димо Пенков
доц. д-р Дойчо Димов
доц. д-р Васко Герзилов
доц. д-р Васил Николов
доц. д-р Петър Бацалов
доц. д-р. Христо Христев
доц д-р Матина Димитрова
доц. д-р Атанас Бочуков
гл. ас. д-р Румяна Иванова
гл. ас. д-р Атанас Вучков
гл. ас. д-р Ивелина Запрянова
ас. д-р Красимира Аврамова

Катедра
„Физиология на растенията и биохимия
"

проф. д-р Нанко Попов
доц. д-р Андон Андонов
доц. д-р Малгожата Берова
доц. д-р Невена Стоева
доц. д-р Златко Златев
ас. д-р Любка Колева
ас. д-р Мирослава Каймаканова

Катедра
„Растениевъдство
"

проф. д-р Христина Янчева
проф. д-р Борис Янков
доц. д-р Радка Иванова
доц. д-р Иван Янчев
доц. д-р Танко Колев
доц. д-р Тоня Георгиева
доц. д-р Нуреттин Тахсин
доц. д-р. Ваня Делибалтова
доц. д-р Христофор Кирчев
гл. ас. д-р Атанас Севов
гл. ас. д-р Живко Тодоров

Катедра
„Земеделие и хербология
"

проф. д-р Тоньо Тонев
доц. д-р Иван Жалнов
доц. д-р Мая Димитрова
доц. д-р Щелияна Калинова
гл. ас. д-р Илиян Желязков

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас