Предстоящи събития
  Начало » Научна дейност » Регистър на НИД » ФРЗА English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Факултет по Растителна защита и агроекология
  ШРИФТ

СПИСЪК
на научните трудове на преподавателите от Факултета по „Растителна защита и агроекология” за периода 2007-2012 г.

Катедра
„Обща химия"

проф. дхн Мери Камбурова
проф. дтн Красимир Иванов
доц. д-р Стефан Кръстев
доц. д-р Ива Бонева
доц. д-р Пенка Личева
доц. д-р Виолина Ризова
гл. ас. д-р Николай Николов
гл. ас. д-р Димитър Димитров
гл. ас. д-р инж. Марин Маринов
гл. ас. Иван Йовчев
ас. Милена Петкова
 

Катедра
„Фитопатология"

проф. дсн Светослав Бобев
доц. д-р Мариана Накова
доц. д-р Димитрийка Сакалиева
гл. ас. д-р Милена Димова
гл. ас. д-р Мария Витанова
гл. ас. Нешка Пиперкова
гл. ас. Камелия Сакакушева
 

Катедра „Микробиология и екологични биотехнологии"

чл. кор. проф. дсн Йорданка Кузманова
доц. д-р Красимира Сапунджиева
доц. д-р Стефан Шилев
доц. д-р Йорданка Карталска
гл. ас. д-р Младен Найденов
гл. ас. д-р Катя Димитрова
 

Катедра „Агроекология и защита на агроекосистемите и населението"

доц. д-р Димитър Аланджийски
доц. д-р Венцислава Ванчева
доц. д-р Владислав Попов
доц. д-р Анна Карова
гл.ас. д-р Екатерина Вълчева
гл. ас. Веселка Влахова
ас. Пламен Зоровски
 

Катедра „Ентомология"

проф. дсн Иванка Лечева
доц. дсн Хари Самалиев
проф. д-р Вили Харизанова
доц. д-р Янко Димитров
доц. д-р Радослав Андреев
доц. д-р Атанаска Стоева
гл. ас. д-р Даниела Атанасова
гл. ас. д-р Мелика Мохамедова
гл. ас. д-р Недялка Палагачева
 

Катедра „Екология и опазване на околната среда"

проф. д-р Станчо Петров
доц. д-р Ангел Николов
доц. д-р Диана Кирин
гл. ас. д-р Татяна Билева
гл. ас. д-р Доньо Гънчев
гл. ас. д-р Соня Шукерова
ас. Стефан Христов
 

 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас