Предстоящи събития
  Начало » Развитие на АС » Нормативни документи English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Нормативни документи
  ШРИФТ

Закон за развитието на академичния състав в Република България

Правилник за прилагане на закона за РАС в РБ

Постановление № 11 към ППЗРАСРБ

Правилник на АУ за прилагане на ЗРАСРБ

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на комисията за развитие на академичния състав на Аграрния университет

ПРАВИЛНИК за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на фонд "Научни Изследвания"

ПРАВИЛНИК за включване на академичния състав в научно-преподавателска дейност след възрастта за пенсиониране

ПИСМО от Министъра на образованието, младежта и науката относно прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България

Закон за авторското право и сродните му права

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас