Предстоящи събития
  Начало » Развитие на АС » Правила и документи » АД Главен асистент English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Документи за участие в процедура за заемане на Академична длъжност Главен асистент
  ШРИФТ

1. Документи, изготвяни от отдел "Човешки ресурси" при АУ - Пловдив:

2. Документи, изготвяни от катедрата:

  • Протокол от Катедрения съвет с предложение за състава на научното жури;
  • Конспект за изпит по специалността (утвърден на катедрен съвет);
  • Доклад от ръководителя на катедрата до Факултетния съвет за избор на научно жури.

3. Документи, изготвяни от факултета:

4.  Документи, изготвяни от участника в процедурата:

5. Документи, изготвяни от  на научно жури:

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас