Предстоящи събития
  Начало » Еразъм+ » Организация мобилност » Вие получавате English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Вие получавате
  ШРИФТ

КАТО ЕРАЗЪМ СТУДЕНТ ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ:

  • Възможност да се обучавате в европейски университет като редовен студент, без да заплащате такси за обучение или възможност за стаж /практика/ в реална работна среда.
  • Пълно признаване от Аграрен университет на обучението или практиката в приемащата институция. Периодът на обучението или практиката не се считат за прекъсване. Дисциплините, по които успешно сте положили изпити в приемащия университет, се признават вместо задължителните по учебен план дисциплини, ако съдържанието на учебния план на дисциплината в приемащия университет съвпада на не по-малко от 75 % със съдържанието на дисциплината в Аграрен университет. В случай, че изучавате дисциплини, които не съвпадат с учебния ви план, то те ще бъдат признати като факултативни или избираеми. Всички допълнително изучавани дисциплини се отразяват в Дипломното приложение (Diploma Supplement), което се издава на английски език.
  • Финансиране (субсидия) от Европейската комисия,  което да подпомогне финансово престоя ви. Размерът на субсидията се определя от Центъра за развитие на човешките ресурси, който управлява дейностите по секторна програма Еразъм на национално ниво. Финансирането няма за цел да покрие всичките разходи по престоя в съответната държава. То представлява финансова подкрепа от Европейската комисия за обучението или практиката. Идеята на тази финансова подкрепа е да ви подпомогне за допълнителните разходи, които имате в приемащата държава.
  • Продължавате да получавате стипендията си в Аграрен университет.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас