Предстоящи събития
  Начало » Еразъм+ » Организация мобилност » Стъпка по стъпка English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Ако вече сте одобрени за Еразъм мобилност
  ШРИФТ

Ако сте одобрен за обучение по Еразъм, то преди стартиране на мобилността, вие трябва:

 • Да се запознаете с информацията за Erasmus (или Exchange) студенти, публикувана на сайта на приемащия университет.
 • Да стартирате кандидатурата към приемащия университет /това е ваш ангажимент, съдействие ще получите в Еразъм офиса/. В много от университетите кандидатстването е online. Там, където не е online, се попълва кандидатура /Aplication Form/. 
 • Да изберете дисциплините, които искате да изучавате в приемащия университет.
 • Да подпишете Learning Agreement for Study или Learning agreement for Traineeship - тристранно споразумение между вас, Аграрен университет и съответната приемаща институция, в което се отразяват дисциплините, които ще изучавате или работната програма за практиката.
 • Да попълните формулярите към приемащия университет за общежитие.
 • Да кандидатствате за интензивен език курс по Еразъм /по желание/ в случай, че мобилността ви е в държава, в която се ползват по-малко изучавани и преподавани езици. 
 • Да откриете сметка в банка по ваш избор, за да ви бъде преведена субсидията по Еразъм. Субсидията се превежда в евро. Вашата сметка може да бъде в избрана от вас валута. Имайте предвид, че ако сметката ви не е в евро, то субсидията, която получавате, автоматично се конвертира по банковия курс за деня в съответната валута.
 • Да подпишете Финансово споразумение между вас и Аграрен университет. В това споразумение се договорират всички ваши права и задължения, свързани с мобилността, както и размера на финансовата подкрепа по програма Еразъм.
 • Да подпишете Декларация за предишно участие в Еразъм.
 • Да подпишете Декларация за защита на личните данни.
 • Да заплатите семестриалната си такса в Аграрен университет за семестъра (семестрите), през който се обучавате в приемащия университет.

След приключване на мобилността

В десетдневен срок от приключване на мобилността, но не по-късно от 15 октомври 2016 г., посещавате Еразъм офиса и представяте следните документи:

1. Документ от приемащата институция, който удостоверява резултатите от проведеното обучение или практика. Ако сте провели обучение, документът, който трябва да представите, се нарича Transcript of Records /Академична справка/; ако сте провели практика - Traineeship Certificate.

2. Документ от приемащата институция, удостоверяващ датите на стартиране и приключване на мобилността, ако не са отразени в Transcript of Records или Traineeship Certificate.

3. Онлайн отчет за проведеното обучение или практика, който получавате на електронната си поща.

4. Проведен онлайн тест за проверка на езиковите компетентности в началото и в края на мобилността и ако е приложимо, проведен онлайн курс. 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас