Предстоящи събития
  Начало » Еразъм+ » Организация мобилност » Санкции English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Санкции
  ШРИФТ

САНКЦИИ:

Финансовата подкрепа по програма Еразъм подлежи на пълно възстановяване в следните случаи:

1. Ако мобилността с цел обучение е по-кратка от 90 дни /освен ако не са налице форсмажорни обстоятелства/

2. Ако мобилността с цел практика е по-кратка от 60 дни /освен ако не са налице форсмажорни обстоятелства/.

3. Ако не представите Академична справка от приемащия университет, от която е видно, че сте взели най-малко един изпит, който ви носи не по-малко от 2 кредита. Не се признава обучението, ако взетия изпит е изпит по чужд език или спорт.

4. Ако не представите Сертификат за практика, в който са описани дейностите по време на практиката.

Частично финансиране може да бъде изискано:

1. Ако проведения период на обучение или практика, съгласно документите от приемащата институция, е различен от договорирания, но по-голям от 60 дни - за практика и 90 дни - за обучение, ще бъдат изискани средствата за разликата в дните на престой.

2. Ако не сте направили онлайн езиковия тест в началото и/или в край на мобилността, както и ако не сте провели онлайн езиковия курс /ако е приложимо/

3. Ако не сте попълнили онлайн отчета в срок от 10 дни от получаването на имейла от Европейската комисия.

 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас