Предстоящи събития
  Начало » Развитие на АС » Обяви » Преподавател English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Преподавател
  ШРИФТ

28.05.2012 г.

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност „Редовен преподавател по английски език” – два бр.;

Конкурсът, е  със срок 1 месец, от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Необходими документи:

а) Заявление до Ректора за допускане до конкурс, заведено в деловодството на АУ;

б) Автобиография (CV) в европейски формат;

в) Диплом за завършено висше образование и придобита ОКС „магистър” –ксерокопие;

г) Документ за присъдена ОНС „доктор” ксерокопие (ако има такъв);

д) Медицинско свидетелство от личен лекар и удостоверение от психодиспансер;

е) Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Документи, се подават в Личен състав; тел. 032/654-323

 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас