Предстоящи събития
  Начало » Проекти по ОП » Inno-Food SEE » Цели на проекта English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Цели на проекта
  ШРИФТ

Проект Inno-Food SEE е пряко адресиран към целите на програма Югоизточна Европа, и по-специално Приоритетна ос 1 - Подпомагане на иновациите и предприемачеството и Aol 1.3-Подобряване на рамковите условия и изграждане на пътя към иновациите".

Целите на проект Inno-Food SEE са:

Създаване на подходящи механизми за подпомагане обмена и координирането на научноизследователския и технологичния подход и политиките в областта на производството на храни 

Повишаване на обществената информираност относно значението на технологичния прогрес и иновациите и главно на тези, свързани с т.нар. -omits технологии в областта на производството на храни в зоната на Югоизточна Европа. Проектът Inno-Food SEE ще постигне тези две цели чрез:

  • Оценка на нуждите на участващите страни от изграждане на подходящи механизми за подкрепа на иновациите в производството на храни, които да допринесат за развитие на предприемачеството и конкурентоспособността;
  • Създаване на мрежа от заинтересовани страни/лица, отговорни за вземането на решения, които да участват в различните етапи от проекта и да съдействат за формулирането на политики и механизми за подкрепа на иновациите в производството нахрани; Засилване на капацитета за иновации на участващите;
  • Разработване на оперативни планове за иновации в производството на храни и участие в изграждането на транснационална система за иновации в производството на храни в Югоизточна Европа;
  • Съдействие за развитието на иновативна среда, която да позволи на хранителната промишленост и на изследователите безпрепятствено да участват в иновативни дейности;
  • Популяризиране на профила на страните от Югоизточна Европа като място за иновации и растеж, по примера на успешните практики в Долината на храните Food Valley в Нидерландия;
  • Допринасяне за по-широкото разбиране за потенциалните ползи, които имат иновациите в производството на храни за обществото и за намаляване на страха от нови хранителни продукти и технологии
  • Въвеждане на тематиката за иновациите в производството на храни и в предприемачеството в учебните програми на съответните университети
  • По-задълбочено запознаване на младите хора с науката и предприемаческия дух. 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас