Предстоящи събития
  Начало » Проекти по ОП » Inno-Food SEE » Очаквани резултати English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Очаквани резултати
  ШРИФТ

Проект Inno-Food SEE ще постигне следните главни резултати:

Анализ и сравнение на съществуващи политики, планове и инициативи за иновации в производството на храни

 • SWOT анализ за иновациите в производството на храни в участващите региони
 • Оперативни планове за научни разработки и иновации
 • Изследване на потенциала за инвестиране в иновации в производството на храни
 • Мониторингов механизъм за проследяване на иновациите в производството на храни
 • База данни с профилите на приблизително 250 научни звена и с технологичните нужди на 400 предприятия за храни, която да служи за подобряване на сътрудничеството между тях
 • Предложения за актуализиране на съществуващи учебни програми в отговор на сегашните тенденции в областта на иновациите в производството на храни
 • Информационно-технологичен инструментариум, предназначен за студенти и учени в областта на науките за храните
 • Меморандум за разбирателство и мрежа от заинтересовани страни и лица, отговорни за вземане на решения за развитието на транснационалната система за иновации в производството на храни
 • Работа в мрежи и обмен между индустрията и начуните звена с цел развиване на транснационалното сътрудничество за иновации в производството на храни
 • Обучени участници в областта на иновациите в производството на храни и финансирането на научни разработки
 • Научно-изследователски кадри от всички партньори ще бъдат обучени на място по теми относно иновациите в производството на храни.

Проект Inno-Food SEE си поставя за цел да бъде катализатор за иновациите в участващите страни и да бъде успешен пример, който да бъде последван и в други производствени и научно-изследователски сектори; методологията и резултатите ще бъдат предвидени да могат да бъдат използвани и на европейско равнище.

В рамките на проект Inno-Food SEE ще бъдат разработени Оперативни планове за научна дейност и иновации в производството на храни и за подготовка за конкретни инвестиции.

Проектът поставя съществен акцент върху разпространението и използването на резултатите от проекта, за да се осигури от тях да имат полза възможно най-много предприятия в производството на храни, научно-изследователски звена, регионални и местни власти, както на национално, така и на европейско равнище.

Във фокуса ще бъдат също и широката общественост, потребителите на храни, както и студентите и младите изследователи.Всички продукти от проекта ще бъдат публично достъпни чрез информационно-комуникационни технологични средства и други способи.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас