Предстоящи събития
  Начало » КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
  ШРИФТ

Аграрният университет провежда обучение за образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” и за образователната и научна степен “доктор” за български и чуждестранни граждани. В Университета работят 233 преподаватели, от които 112 са професори и доценти.

Аграрният университет е акредитиран през 2013г. от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9,29 по десетобалната система. Акредитацията е валидна до 2019г.

Обучението на всички български и чуждестранни студенти се осъществява в четири факултета:

  1.     Факултет по агрономство
  2.     Факултет по лозаро-градинарство
  3.     Факултет по растителна защита и агроекология
  4.     Факултет по икономика

 

БАКАЛАВРИ
МАГИСТРИ
ДОКТОРАНТИ

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас