Предстоящи събития
  Начало » Научна дейност » Студентско научно творчество » Зооинженерство English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Специалност Зооинженерство
  ШРИФТ

 

 

 

No

по

ред

Име, презиме  и фамилия Фак. No Тема Научен ръководител
1 Петко Ивов Каравастев 118Ж „Зоохигиенна оценка на кравеферма”  Доц. д-р Хр. Христев 
2 Иван Горанов Петков  05429  „ Екстериорни особености на главата при Каракачанското куче”  Ст. Ас. д-р А. Вучков 
3 Драгомир Антонов Антонов  05431 „Проучване върху размера на популацията на калоферската дългокосместа коза в района на Калофер и някои продуктивни качества”  Ст. Ас. д-р А. Вучков 
4 Марияна Иларионова Станчева   238Ж „Екологична оценка на въздушната среда на територията на гр. Пловдив”  доц. д-р Христо Христев 
5 Стойка Дечева Ботевска  0155Ж „Проучване относно контрола и ликвидирането на заболяването Класическа чума по свинете в България”  гл.ас. д-р Румяна Иванова 
6 Мария Ганчева Господинова  099ж  „Оптимизация на селекционния процес чрез използване на индекс за продуктивност при овце с комбинирана насока на използване”   доц. д-р Дойчо Димов 
7 Ивайло Стефанов Нончев  0196Ж  „Проучване върху живото тегло на вакли маришки овце”  доц. д-р Д. Димов 
8 Цветелина Михайлова Васева  0202Ж „Динамика, състояние и перспектива на развитие на автохтонната порода родопско късорого говедо”  проф. д-р Васил Николов 
9 Кръстинка Николова Атанасова  0201Ж „Изпитване влиянието на различни концентрации сух екстрат Tribulus terrestris върху чернодробния статус при пъдпъдъци (Coturnix Coturnix Japonica)”  доц. д-р Ив. Коева,        доц. д-р М. Николова 
 10 Нели Райчева Бакова  0205Ж „Оценка на храненето на говедовъдна ферма „Асеница 96” ООД – гр. Асеновград и предложения за нейното подобряване”  проф. дсн Д. Пенков 
 11 Величка Георгиева Йорданова  0221Ж „Оценка на храненето в ККС „Кавалер” – Пловдив и предложения за неговото подобряване”  проф. дсн Д. Пенков 
 12 Мария Ганчева Ганчева  367Ж „Влияние на хормоните на щитовидната жлеза върху репродуктивната мъжка система при експериментални животни”  гл. ас. д-р Р. Иванова,   доц. д-р И. Коева 
 13 Иглика Димитрова Попова  13257  „Сравнителен анализ на млекодобива на овце кръстоски с породата Лакон и местните породи Бели и Вакли Маришки овце”  доц. д-р Д. Димов 
 14 Григор Петров Григоров  0203Ж „Проучване върху живото тегло на Вакли маришки овце в района гр. Ихтиман”  доц. д-р Д. Димов 
 15 Теодор Ивайлов Иванов  0212Ж „Сравнително изпитване на развитието и продуктивността на пчелни семейства от Българската медоносна пчела в село Меляне област Монтана”  доц. д-р Пламен Петров 
 16 Первин Шенгюн Халкоглу  128Б „Проучване на възможностите за ускорено зимуване на яйцата на копринената пеперуда Bombyx mori L.”  проф. дсн Димитър Греков 
 17 Елисавета Славчева Пенкова  359Ж  „Използване не компютърната томография и утразвукова ехография в месодайното овцевъдство”  доц. д-р Д. Димов 
 18 Илиян Райчев Ангелушев  0165Ж „Описание и измерване на екстериора при Българско трицветно гонче – Трицветен Палаш”  гл. ас. д-р А. Вучков 
 19 Мария Делкова Нинкова  363Ж „Проучване на генеалогичната структура на Рисистите коне в България”  проф. д-р Б. Бързев 
 20 Мария Петрова Тодорова  0242Ж „Анализ на храненето в птицекомбинат – гр. Монтана”  проф. дсн Д. Пенков 
 21 Минчо Маринов Терзиев  0255Ж „Анализ на храненето в кравеферма на фирма „Милкком ЕООД”  проф. дсн Д. Пенков 
 22 Димитринка Любенова Мешкова  0230Ж „Проучване технологията на производство на имитиращи млечни продукти в МПП „БОБО – К” с. Хърсово”  доц. д-р Атанас Бочуков 
 23 Светозар Йорданов Барукчиев  0237Ж „Сравнителен анализ на екстериора при породите Чистокръвна арабска и Арабска Шагия коне”  проф. д-р Васил Николов, ас. Мая Попова 
 24 Таня Марчева Минкова  0231Ж „Състояние на породата Херефорд в България и възможни насоки на развъдната дейност”  проф. д-р Васил Николов 
 25 Славчо Петров Димитров  0239Ж  „Изпитване влиянието на хранене с високо протеинов фураж през периода на случната кампания при овце от породата Вакла Маришка”  проф. дсн Д. Пенков 
 26 Петър Димитров Златков  0294Ж  „Оценка на репродуктивните признаци при хибриди нерези”  гл. ас. д-р Ив. Запрянова 
 27 Веселина Христова Маркова  0219Ж  „Тегловно развитие на хибриди прасета в периода до отбиване”  гл. ас. д-р Ив. Запрянова 
 28 Андон Янков Чолаков  400Ж „Проучване  на репродуктивната способност на породата Херефорд, отглеждана в условията на предпланинските и планинските райони на Стара планина”  проф. д-р Васил Николов 
 29 Станислав Генчев Стайков  424Ж „Резултати от поглъщателно кръстосване на стада овце с разнороден породен състав в полупланински район с кочове от породата на Вакли Маришки”  доц. д-р Дойчо Димов 
 30 Петя Благова Джамурова  369Ж  „Стратегия, контрол и борба с болестта шап по чифтокопитните животни”  доц. д-р Румяна Иванова 
 31 Велина Кръстева Мирчева  0220Ж „Проучване влиянието на сух екстрат Tribus terrestris върху основни признаци на яйчената продуктивност”  доц. д-р Матина Николова 
 32 Стилияна Смилянова Ташева  393Ж  „Сравнителна характеристика на репродуктивна способност при породите Чистокръвен арабски кон и Арабска шагия”  проф. д-р Васил Николов, ас. Мая Попова 
 33 Димитрия Илиева Георгиева  394Ж  „Проучване  на основни паратипни фактори върху млечната продуктивност на крави, отглеждани в района на гр. Първомай”  проф. д-р Васил Николов 
 34 Николай Минков Кръстев  435Ж „Проучване на екстериора при коне от породата Каракачански кон”  проф. д-р Васил Николов, ас. Мая Попова 
 35 Мирослава Васкова Манова  438Ж „Прочуване на млекодобива при овце кръстоски с породата Лакон, и Вакли и Бели Маришки овце в района около гр. Пловдив”  доц. д-р Д. Димов 
 36 Цветелина Йорданова Гулева  423Ж „Динамика в развитието на фамилиите при рисистите породи коне в България”  проф. д-р Георги Бързев, ас. Мая Попова 
 37 Вилияна Гочева Гочева  391Ж  „Динамика в развитието на линиите при рисистите породи коне в България”  проф. д-р Георги Бързев, ас. Мая Попова 
 38 Анастасия Николаева Петкова  392Ж  „Развитие на Дунавска порода в периода от 2000 г. до 2013 г.”  проф. д-р Георги Бързев, ас. Мая Попова 
 39 Таня Костадинова Костадинова  396Ж  „Изследване върху факторите на околната среда и разпространението на пастьорелозата по зайците”  доц. д-р Христо Христев 
 40 Николай Филипов Филипов  402Ж „Хигиенна оценка на типова сграда за овце”  доц. д-р Христо Христев 
 41 Иван Маринов Пешков  446Ж „Проучване върху растежа на отбити агнета от Бели и Вакли Маришки овце”  доц. д-р Дойчо Димов 
 42 Иван Тихомиров Кинов  0280Ж „Състояние на храненето в кравеферма „Тончев”  ЕООД – с. Голямо Асеново и препоръки за неговото подобряване”  проф. дсн Димо Пенков 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас