Предстоящи събития
  Начало » Научна дейност » Студентско научно творчество » ЕООС English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Специалност Екология и опазване на околната среда
  ШРИФТ

 

 

 

No

по

ред

Име, презиме  и фамилия Фак. No Тема Научен ръководител
1 Йоана Георгиева Видева 841 „Екологична оценка за състоянието на сладководната екосистема на река    Тунджа ” доц.д-р Диана Кирин,  гл.ас. д-р Атанесян
  
2 Винелина Драгоева Стоянова  855 „Въздействие на биотор Биофа върху вегетативните и продуктивните прояви при пипер от сорт Кутровска капия  1619 отглеждан в условията на биологично земеделие”  гл.ас. д-р Веселка Влахова 
3 Станимира Георгиева Глухчева  858 „Проучване на измененията на биологичните свойства на почвата при имобилизация на тежки метали”  доц. д-р Стефан Шилев 
4 Павлина Рангелова Сбиркова  859  „Екологична характеристика и оценка за състоянието на сладководната екосистема на р. Стряма ”  доц. д-р Диана Кирин, гл.ас. д-р К. Атанесян 
5 Ивона Веселинова Емандиева  860 „Въздействието на  биоторове върху растежа и развитието на домати при биологично производство”  проф. д-р Владислав Попов, гл.ас. д-р Веселка Влахова 
6 Жанет Петрова Боева  868 „Екологичен подход при отглеждането на нави сортове едногодишен лук чрез директна сеитба”  доц.д-р Стефан Шилев,
доц. д-р Тодор Бабриков
 
7 Теодора Димитрова Генева  874 „Въздействие на биоторовете върху добива и устойчивост върху вредители при домати отглеждани при биологично земеделие ”  проф.д-р Владислав Попов, гл.ас. д-р Веселка Влахова   
8 Светослава Благоева Пашова  876 „Екологично изследване и биомониторинг на глациални сладководни екосистеми на територията на НП „Рила“ ”  доц. д-р Диана Кирин 
9 Елизабета Милчева Родопска  878 Методи за пречистване на отпадни води  Гл.ас. д-р Ек. Вълчева  
 10 Йордан Руменов Йорданов   900  Биоразнообразие и екологична оценка на биосферен резерват „Джендема”   Гл.ас. д-р С. Шукерова 
 11 Стефка Костадинова Сиракова     Изследване на ризосферната микрофлора на някои зеленчукови култури отглеждани върху почви замърсени с тежки метали  Доц. д-р Ст. Шилев  
 12 Величка Костадинова Калфова   910  Екологична характеристика, биологично разнообразие и екологична оценка за състоянието на сладководна екосистема на р. Чепеларска   Доц. д-р Д. Кирин  
13 Николай Красимиров Николов 895  Въздействие на някой хербициди върху почвената микрофлора   Проф. Д-р Щ. Калинова  
14 Мирослав Христов Атанасов   887 Биоразнообразие, екологични показатели и състояние на сладководната екосистема на р. Марица - Първомайско  Доц. д-р Д. Кирин 
15 Стоянка Петрова Георгиева   889  Екологични показатели и оценка за състоянието  на сладководната екосистема на р. Стара Река   Доц. д-р Д. Кирин
16 Мая Руменова Пашелийска   908  Екологична характеристика, биологично разнообразие и екологична оценка за състоянието на сладководна екосистема на р. Черна   Доц. д-р Д. Кирин

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас