Предстоящи събития
  Начало » Научна дейност » Студентско научно творчество » Хидромелиорации English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Специалност Агрономство - Хидромелиорации
  ШРИФТ

 

 

 

No

по

ред

Име, презиме  и фамилия Фак. No Тема Научен ръководител
1 Георги  Василев Бакларов 175 Калибриране на сензори ЕС-5 за измерване на почвена влажност  Доц. Р. Меранзова 
2 Диана Кръстева Гърдева  173 Пространствен анализ в ГИС за оптимизиране на агрегатния състав при повърхностна обработка на почвата  Доц. Ж. Арнаудова 
3 Александра Димитрова Радоева  163 Изследване на орган за почвообработка за защита на почвата от ерозия  Доц. И. Брайков 
4 Иванка Димитрова Керенова  191  Влияние на напояването върху продуктивността на различни по сухоустойчивост сортове фасул  Доц. А. Матев 
5 Недко Николаев Шекеров  197 Евапотранспирация на фасул за района на Пловдив  Доц. А. Матев 
6 Нели Огнянова Даутова  192 Влияние на начина на напояване върху евапотранспирацията на градински фасул в района на Пловдив   Доц. А. Матев
7 Денис Радомиров Богоев  188 Влияние на начина на напояване върху продуктивността  на градински фасул в района на Пловдив   Доц. А. Матев
8 Илияна Райчева Влашкалиева  185 Системи за микронапояване – принципи и приложение Доц. Р. Меранзова 
9 Кръстю Павлов Павлов  171 Подбиране на орган с активно задвижване за повърхностна обработка на почвата  Доц. И. Брайков 
 10 Атанас Иванов Иванов  190  Приложение на ГИС при зониране на евапотранспирацията  Доц. Ж. Арнаудова 
 11 Ваня Стефанова Стефанова  189  Подготовка и създаване на база данни при зониране на евапотранспирацията  Доц. Р. Меранзова 
 12 Атанас Трендафилов Трендафилов  243 Изследване на активен работен орган Доц. И. Брайков 
13 Ивелин Иванов Муржев 184 Влияние на поливния режим върху продуктивността на целината  Ас. Б. Харизанова 

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас