Предстоящи събития
  Начало » Научна дейност » Студентско научно творчество » Лозаро-градинарство English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Специалност Лозаро-градинарство
  ШРИФТ

 

 

 

No

по

ред

Име, презиме  и фамилия Фак. No Тема Научен ръководител
1 Ивелина Димитрова Боненска 6598 Машини за прибиране на ягодоплодни култури Доц. Ст. Ишпеков
2 Мартин Георгиев Маринов 6618 Влияние на резитбата и натоварването върху репродуктивните прояви на сорт Сира Гл.ас. И. Динчев
3 Магдалина Димитрова Маджарова 6623 Влияние на някои подложки върху формирането и встъпването и плододаване на лозите от сорт Мавруд Гл.ас. И. Динчев
4 Валентина Димитрова Иванова 6570 Изпитване на междинници при черешовия сорт Бигаро бюрла Доц. В. Личев
5 Недялка Георгиева Христонова 6502 Влияние на течните торове  Hemo Zym и Hemofol върху добива и качеството на гроздето от сорта Мерло Доц. А. Иванов 
6 Росица Тодорова Марова 6491 Сравнително проучване на различни методи за производство на облагородени дървета от ябълка Гл.ас. А. Табаков
7 Цветелина Танкова Драганова  6493 Изследване на растежни и репродуктивни прояви на кайсиевия сорт „Унгарска“ в преиод на пълно плодоотдаване, присаден на различни подложки Гл.ас. А. Йорданов
8 Мариана Иванова Тодорова 6506 Агробиологична характеристика  на безсеменни елитни форми на лози Проф. В. Ройчев
9 Анна Флавиян Мирчева 6567 Репродуктивни прояви на сорт Аликант Буше при различни нива на натоварване Гл.ас. И. Динчев
 10 Ана Петрова Бойчева 03145 Борба срещу плевелите при лозята Доц. И. Жалнов
 11 Пламен Петров Пенков 03115 Проучване на растежните особености на ябълкови подложки в маточник, създаден от растения с различен произход Ас. Хр. Джугалов
12 Евгения Димитрова Савкова 6210 Борба срещу плевелите при лозята Доц. И. Жалнов
13 Йоана Павлинова Бакърджиева 03131 Влияние на растежните регулатори от групата на ауксини и гиберлини върху размножаването на Tahus baccata чрез резници Доц. В. Иванова
14 Борис Христов Бакърджиев 03085 Изследване на почвите около гр. Ямбол във връзка с използването им за отглеждане на лоза Доц. Р. Попова
15 Валентина Георгиева Димитрова 03081 Проучване ефективността и селективността на някои хербициди и хербицидни комбинации в млади лозови насаждения Гл.ас. И. Желязков
16 Силвия Веселинова Вълчева 03081 Характеристика на някои аспекти на черешопроизводството  в Германия и България - обзор Доц. В. Личев
17 Дарина Кирилова Койнова 6330 Селекционно-генетични проучвания на някои ново селекциониране породи и хибриди на черничевата копринена пеперуда Проф. Д. Греков
18 Владимир Георгиев Йорданов 03044 Мониторинг на икономически важни болести  в насаждение  от череши в района на гр. Кюстендил Доц. Д. Сакалиева
19 Ирена Иванова Минкова 03073 Възможности за борба с къдравостта по прасковата  
 20 Ирина Владимирова Нетова 6373 Агробиологично изследване на лозовите сортове Памид, Шефкаь, Димят, Болгар в района на гр. Хасково Проф. В. Ройчев
 21 Кремена Петрова Телкийска 6374 Ампелографско изследване на винени сортове лози в района на с. Дълго поле, област Пловдив  Проф. В. Ройчев
 22 Марияна Ангелова Бакалова 6380 Ботаническа и агробиологична характеристика на десертни сортове лози, отглеждане в района на гр. Любимец  Проф. В. Ройчев
 23 Цветелина Христова Ковачева 6422 Ампелографско изследване на винени сортове лози в района на гр. Сопот  Проф. В. Ройчев
 24 Мария Кънчева Велчева 03088 Влияние на органичните добавки върху развитието на култури от сем. Solanaceae /домати, пипер, патладжан/ , отглеждани  на почви замърсени с тежки метали Доц. Т. Бабриков, Доц. В. Ангелова
 25 Стела Георгиева Запрянова 03065 Влияние на листното подхранване върху вегетативните прояви на форсирано производство на ранни салати Доц. С. Филипов
 26 Йордан Митков Дуков 6504 Влияние на някои  растежни регулатори върху продуктивността на кориандъра Доц. В. Делибалтова
27 Вячеслава Станиславова Въчева 6369 Микроекологично проучване на поддържан резервата „Борака“ в Източни Родопи Гл.ас. М. Лачева
28 Георги Недялков Георгиев 03108 Интегрирана система за борба  с вредителите при отглеждане на маслодайна роза в района на гр. Карлова Доц. Д. Сакалиева
29 Иванка Стоянова Попова 03139 Влияние на органичните добавки върху усвояването  на микроелементите от сладките картофи Доц. В. Ангелова
 30 Мира Станиславова Въчева 6370 Функционална активност на фотосинтетичния апарат на пипер в условията на воден дефицит Доц. З. Златев
31 Елена Георгиева Лютакова 6432 Влияние на някои подложки върху формирането и встъпването в плододаване на лозите от сорт Мавруд Гл.ас. И. Динчев
 32 Тодор Тодоров Добрев 6530 Влияние на презасаждането  върху някои вегетативни прояви на винени сортове лози Гл.ас. И. Динчев
 33 Костадин Борисов Домбов 6458 Влияние на натоварването и някои агротехнически мероприятия върху репродуктивните прояви на сорт Сира Гл.ас. И. Динчев
 34 Георги Илиев Тотев 03103 Изследване на чизел култиватор за обработка на почвата в трайни насаждения Проф. С. Мандраджиев
 35 Красимира Ламбова Мечева 6454 Проучване на ябълкови подложки в насаждения при сортовете Глостер 69 и Флорина Доц. В. Иванова
 36 Желязко Тенев Локмов - Проучване върху размножаването на Ginko biloba Доц. В. Иванова
 37 Пламен Петров Пенков 03115 Проучване растежните особености на ябълкови подложки в маточник, създаден от растения с различен произход Ас. Хр. Джугалов

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас