Предстоящи събития
  Начало » Развитие на АС » Процедури » Публични лекции - доцент English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Публични академични лекции - ДОЦЕНТ
  ШРИФТ

29.03.2018 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

На 16.04.2018 год. от 13:00 часа в 228 зала на Факултет по РЗА, доц. д-р Даниела Йорданова Атанасова от катедра Ентомология ще изнесе публична академична лекция на тема: Неприятели по складираните продукти и материали от разред Coleptera.

-----------------------------------------------------------------------------

19.03.2018 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

На 29.03.2018 год. от 8,30 часа в III –та аудитория на на Факултета по Агрономство, доц. д-р Атанас Веселинов Севов от катедра Растениевъдство ще изнесе публична академична лекция на тема: Естествени ливади и пасища.

-------------------------------------------------------------------------------

29.11.2017 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

На 13.12.2017 год. от 10:00 часа в VIII аудитория на Факултет по РЗА, доц. д-р Недялка Георгиева Палагачева от катедра Ентомология ще изнесе публична академична лекция на тема: Неприятели от разред Diptera по овощните култури.

-----------------------------------------------------------------------------

16.06.2017 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 30.10.2017 год от 11:00 часа в седма зала на АФ,  доц. д-р Красимира Маринова Узунова от катедра Генетика и селекция ще изнесе публична академична лекция на тема: Съвременни аспекти в интерпретиране на резултати от биологични изследвания.

-----------------------------------------------------------------------------

22.05.2017 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 02.06.2017 год от 16:00 часа в трета аудитория на АФ,  доц. д-р Красимир Владимиров Александров от катедра Туризъм ще изнесе публична академична лекция на тема: Глобални тенденции в развитието на туризма, ефекти и устойчивост.

-----------------------------------------------------------------------------

22.05.2017 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 12.06.2017 год от 10:30 часа в трета аудитория на АФ,  доц. д-р Иван Петров Килимперов от катедра Туризъм ще изнесе публична академична лекция на тема: Състояние и възможности за развитие на селски и аграрен туризъм в България.

-----------------------------------------------------------------------------

22.05.2017 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 28.06.2017 год от 11:00 часа в 333 зала на ФЛГ,  доц. д-р Антон Иванов Йорданов от катедра Овощарство ще изнесе публична академична лекция на тема: Съвременни технологии за производство на плодове от райска ябълка (Diospyros kaki L.).

-----------------------------------------------------------------------------

22.05.2017 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 14.06.2017 год от 11:00 часа в 126 зала на ФЛГ,  доц. д-р Велика Николаева Кунева от катедра Математика, информатика и физика ще изнесе публична академична лекция на тема: Приложение на математическите методи в агрономството.

-----------------------------------------------------------------------------

22.05.2017 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 28.06.2017 год от 10:00 часа в 333 зала на ФЛГ,  доц. д-р Сава Георгиев Табаков от катедра Овощарство ще изнесе публична академична лекция на тема: Нови тенденции в производството на овощен посадъчен материал.

-----------------------------------------------------------------------------

15.05.2017 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 25.05.2017 год от 11:00 часа в Лекционна зала - Информатикадоц. д-р Тодорка Николова Мокрева от катедра Математика, информатика и физика ще изнесе публична академична лекция на тема: Анализ на структурните характеристики на лозарството в България и страни членки от  Европейския съюз чрез статистически софтуер.

-----------------------------------------------------------------------------

12.05.2017 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 09.10.2017 год от 13:00 часа в 334 зала на ЛГФ,  доц. д-р Галя Стоева Добревска от катедра Овощарство ще изнесе публична академична лекция на тема: Ябълкови клонови подложки

----------------------------------------------------------------------------

11.05.2017 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 29.06.2017 год от 11:00 часа в II-ра аудиториядоц. д-р Таня Хипова Колева от Департамент по езикова подготовка и спорт, секция Физическо възпитание и спорт ще изнесе публична академична лекция на тема: Екстремни спортове в спортната анимация.

----------------------------------------------------------------------------

11.05.2017 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 19.06.2017 год от 10:00 часа в зала № 322 на ИФ,  доц. д-р Ваня Стоянова Манолова от катедра Икономика ще изнесе публична академична лекция на тема: Ефекти на политиките върху овощарството – равносметка, предизвикателства.

----------------------------------------------------------------------------

11.05.2017 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 22.05.2017 год от 11:00 часа в I –А аудитория на АФ,  доц. д-р Мария Николова Лачева от катедра Ботаника и агрометеорология ще изнесе публична академична лекция на тема: Гъбопроизводството в България днес – състояние, проблеми и перспективи.

-----------------------------------------------------------------------------

09.05.2017 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 16.05.2017 год от 13:00 часа в 22 зала,  доц. д-р Стефан Иванов Видев от катедра Туризъм ще изнесе публична академична лекция на тема: Демонстриране на възможностите на тестовете за интелигентност за измерване на пространствената и логическата интелигентност на студенти.

---------------------------------------------------------------------------

09.05.2017 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 23.05.2017 год от 14:00 часа в зала №322  на Агрономически Факултет,  доц. д-р Минко Атанасов Георгиев от катедра Икономика ще изнесе публична академична лекция на тема: Подход за неоинституционален анализ на фирми чрез техните регистрации, регулации, трансакционни разходи.

----------------------------------------------------------------------------

09.05.2017 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 16.05.2017 год от 11:30 часа в зала №9 на катедра Механизация на земеделието,  доц. д-р Георги Георгиев Комитов от катедра Механизация на земеделието ще изнесе публична академична лекция на тема: Възможности за намаляване на разходите при експлоатация на транспортната техника.

-----------------------------------------------------------------------------

05.05.2017 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 14.09.2017 год от 10:00 часа в заседателната зала на Факултет по Агрономство,  доц. д-р Илиян Димитров Желязков от катедра Земеделие и хербология ще изнесе публична академична лекция на тема: Борба с икономически важните плевели в лозови насаждения.

---------------------------------------------------------------------------

05.05.2017 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 31.05.2017 год от 11:00 часа във II – ра аудитория на Факултет по Агрономство,  доц. д-р Любка Христова Колева - Вълкова от катедра Физиология на растенията и биохимия ще изнесе публична академична лекция на тема: Биохимични аспекти на абиотичния стрес при растенията.

---------------------------------------------------------------------------

05.05.2017 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 17.05.2017 год от 10:00 часа в зала № 7 на катедра Генетика и селекция,  доц. д-р Марина Петрова Марчева от катедра Генетика и селекция  ще изнесе публична академична лекция на тема: Качествено семепроизводство при конвенционално и биологично земеделие.

--------------------------------------------------------------------------

03.05.2017 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 23.05.2017 год от 11:00 часа в зала 322 на Факултет по Икономика,  доц. д-р Теодор Николаев Радев от катедра Мениджмънт и маркетинг  ще изнесе публична академична лекция на тема: Възможности за подобряване на пазарната позиция на земеделските производители чрез съвместен маркетинг.

--------------------------------------------------------------------------

03.05.2017 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:


На 23.05.2017 год от 10:00 часа в зала 322 на Икономически факултет,  доц. д-р Петър Борисов Борисов от катедра Мениджмънт и маркетинг  ще изнесе публична академична лекция на тема: Как да изградим конкурентна стратегия в земеделието.

-------------------------------------------------------------------------

03.05.2017 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 23.05.2017 год от 09:00 часа в зала 322 на Факултет по Икономика,  доц. д-р Виолета Динкова Дириманова от катедра Мениджмънт и маркетинг  ще изнесе публична академична лекция на тема: Ролята на консултантските услуги за развитието на малките земеделски производители в България.

-------------------------------------------------------------------------

03.05.2017 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 17.05.2017 год от 12:00 часа в IV –та аудитория на Агрономически факултет,  доц. д-р Кирил Христов Стоянов от катедра Ботаника и Агрометеорология  ще изнесе публична академична лекция на тема: Семейство Orobanchaceae /Воловодецови/ в България.

-----------------------------------------------------------------------------

03.05.2017 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 12.05.2017 год от 10:00 часа в зала № 3 на катедра Агроекология,  доц. д-р Веселка Неделчева Влахова от катедра Агроекология  ще изнесе публична академична лекция на тема: Екологични подходи при органичната система на земеделие.

-----------------------------------------------------------------------------

20.04.2017 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 27.04.2017 год от 10:00 часа във ІІ –ра аудитория на Факултет Икономика,  доц. д-р Димо Атанасов Атанасов от катедра Икономика ще изнесе публична академична лекция на тема: Устойчиво развитие на българското селско стопанство – минало, настояще и бъдеще.

------------------------------------------------------------------------------

30.11.2016 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 16.12.2016 год от 10:00 часа в Зала В на Факултет Икономика,  доц. д-р Ваня Кръстева Георгиева от катедра Счетоводство, финанси и статистика  ще изнесе публична академична лекция на тема: За настоящето и бъдещето на счетоводната професия.

------------------------------------------------------------------------------

24.06.2016 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 29.06.2016 год от 11:00 часа в VI - та аудитория на Факултет по Лозаро - градинарство,  доц. д-р Костадин Пенчев Костадинов от катедра Градинарство  ще изнесе публична академична лекция на тема:  Планиране на биологично зеленчукопроизводство.       

-----------------------------------------------------------------------------

14.03.2016 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 22.03.2016 год от 10:00 часа в VII - ма аудитория на Факултет РЗА,  доц. д-р Екатерина Георгиева Вълчева от катедра Агроекология  ще изнесе публична академична лекция на тема: Проучване и оценка въздействието на дифузните източници на замърсяване върху състоянието на повърхностните води в Източнобеломорски район.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

24.02.2016 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 10.03.2016 год от 10:00 часа в V –та аудитория на Факултета по РЗА,  доц. д-р Татяна Нунева Билева от катедра Екология и опазване на околната среда  ще изнесе публична академична лекция на тема: Стратегии за опазване на биологичното разнообразие.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

12.02.2016г.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 23.02.2016 год от 15:00 часа в зала № 222 на Факултета по Агрономство,  доц. д-р Румяна Иванова Иванова от катедра Животновъдни науки  ще изнесе публична академична лекция на тема: Хуманното отношение към животните – политика и проблеми.

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас