Предстоящи събития
  Начало » Развитие на АС » Процедури » Публични лекции - професор English version 
Контакти                        
България, Пловдив 4000
бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Банкова сметка
IBAN: BG50 UNCR 7527 3154 6315 00
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Център за развитие на човешките ресурси Система за управление на качеството Система за дистанционно обучение Управление на работните процеси
Публични академични лекции - ПРОФЕСОР
  ШРИФТ

31.05.2017 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 21.06.2017 год от 08:30 часа в VIII–ма аудиторияпроф. д-р Радослав Андреев Андреев от катедра Ентомология  ще изнесе публична академична лекция на тема: Прогноза и сигнализация на плодовите червеи.

--------------------------------------------------------------------------------------

31.05.2017 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 08.06.2017 год от 10:30 часа в IX–та аудиторияпроф. д-р Александър Тодоров Матев от катедра Мелиорации и земеустройство  ще изнесе публична академична лекция на тема: Поливен режим на градински фасул.

-----------------------------------------------------------------------------

31.05.2017 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 08.06.2017 год от 10:00 часа в IX–та аудиторияпроф. д-р Валентин Илиев Личев от катедра Овощарство  ще изнесе публична академична лекция на тема: Създаване и отглеждане на интензивни черешови насаждения чрез формиране на дърветата по система вретено.

-----------------------------------------------------------------------------

15.05.2017 год.

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 30.06.2017 год от 11:00 часа в IІ –ра аудиторияпроф. д-р Танко Пеев Колев от катедра Растениевъдство  ще изнесе публична академична лекция на тема: Твърдата пшеница в България – състояние, развитие и технологични решения
 
-----------------------------------------------------------------------------
 
11.05.2017 год.
 
ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 16.05.2017 год от 13:00 часа в 321 зала на ФИ,  проф. д-р Стела Атанасова Тодорова от катедра Мениджмънт и маркетинг ще изнесе публична академична лекция на тема: Теоретично методологически подходи към регионалното развитие и управление на територията.
 
-------------------------------------------------------------------------------------
11.05.2017 год.
 
ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 15.09.2017 год от 10:00 часа в IV –та аудиторияпроф. д-р Иван Стоянов Жалнов от катедра Земеделие и хербология  ще изнесе публична академична лекция на тема: Слънчоглед – борба с плевелите при различни технологии на отглеждане.
 
--------------------------------------------------------------------------------------
09.05.2017 год.
 
ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 17.05.2017 год от 11:00 часа в V –та аудиторияпроф. дсн Хари Янков Самалиев от катедра Ентомология  ще изнесе публична академична лекция на тема: Галовите нематоди (Meloidogyne spp.) по оранжерийните зеленчукови култури и интегриран подход за борба.
--------------------------------------------------------------------------------------
 
09.05.2017 год.
 
ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 15.06.2017 год от 10:00 часа в зала № 322 на Агрономически Факултет,  проф. д-р Алекси Георгиев Алексиев от катедра Икономика  ще изнесе публична академична лекция на тема: Конкурентни възможности на зърнения сектор.
--------------------------------------------------------------------------------------
03.05.2017 год.
 
ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 17.05.2017 год от 10:00 часа в зала 321 на Факултет по Икономика,  проф. д-р Васко Николов Копривленски от катедра Мениджмънт и маркетинг ще изнесе публична академична лекция на тема: Социално-икономическа среда на мениджмънта в аграрната сфера.
------------------------------------------------------------------------------------
ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:
 
На 15.05.2017 г. от 10:00 часа в Iа аудитория на АФ при Аграрен университет,  проф. д-р Тоня Добрева Георгиева от катедра Растениевъдство  ще изнесе публична академична лекция на тема: Овесът – предизвикателствата на една изоставена култура – приноси и технологични решения.
------------------------------------------------------------------------------------
ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 28.04.2017 г. от 11:00 часа в IV -та аудитория на АФ при Аграрен университет,  проф. д-р Иван Христов Янчев от катедра Растениевъдство  ще изнесе публична академична лекция на тема: Лавандула – разпространение, значение и технологични решения на отглеждане.
-------------------------------------------------------------------------------------
ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 11.05.2017 г. от 11:00 часа в IV -та аудитория на АФ при Аграрен университет,  проф. д-р Нуреттин Тахсин Тахсин от катедра Растениевъдство  ще изнесе публична академична лекция на тема: Технологични особености и ситуационно-перспективен анализ на производството на тютюн в България.
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:
 
На 19.01.2017 г. от 11:00 часа в 1 А аудитория на АФ при Аграрен университет,  проф. д-р Иван Георгиев Манолов от катедра Агрохимия и почвознание  ще изнесе публична академична лекция на тема: Минерално хранене на растенията – при биологично и конвенционално земеделие.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
16.11.2016г.
 
ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 25.11.2016 г. от 11:00 часа в ІХ-та аудитория на АФ при Аграрен университет,  проф. д-р Пламен Павлов Петров от катедра Животновъдни науки  ще изнесе публична академична лекция на тема: Опасности в българското пчеларство.
----------------------------------------------------------------------------------------------
14.11.2016г. 
ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 23.11.2016 г. от 10:00 часа в І-ва аудиторияпроф. д-р Дойчо Петров Димов от катедра „Животновъдни науки”  ще изнесе публична академична лекция на тема: ”In situ съхранение на генетични ресурси в овцевъдството и козевъдството – същност, дейности и практически приложения
--------------------------------------------------------------------------------------------------
27.04.2016г.
ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ:

На 11.05.2016 г. от 13:00 часа в V –та аудитория на Факултет РЗА,  проф. д-р Диана Атанасова Кирин от катедра „Екология и опазване на околната среда”  ще изнесе публична академична лекция на тема: «Биоиндикация и екологична оценка на почвени екосистеми».

За АУ | Ръководство | Факултети | Катедри | Центрове и Звена | Администрация | Учебна дейност | Кандидат студенти | Линкове | Ел. Поща | За Контакти

© 2008-2018 Аграрен Университет Пловдив. Всички права запазени.

Сътворено от За Вас