Курсове и специализации за студенти

В Центъра за продължаващо обучение се работи в две направления –допълнителни квалификации за студенти и следдипломно обучение за външни потребители.

Студентите имат преференциалната възможност още по време на следването си да придобият допълнително избрана от тях професионална квалификация.

Традиционно предлаганите курсове в Центъра са:

По желание на студентите могат да се организират и други курсове!

Обучението със студентите е модулно, вечерно - след учебните занятия.

Семестриалната такса за обучение, съгласно решение на Академичния съвет, е 150 лв.

Допълнителни справки за отделните курсове могат да се получат в Центъра за продължаващо обучение, който се намира в сградата на Факултета по Аграрна икономика.

След приключване на обучението студентите получават удостоверение или свидетелство за професионална квалификация.

Телeфон за връзка: 032/ 654 367