PROSOLVA: development of teacher’s problems solving methods at school

(Програма SOCRATES COMENIUS 2.1, Agreement N 226675-CP-1-2005-1-GR-COMENIUS-C21; www.prosolva.org

Основната ЦЕЛ на PROSOLVA е да даде възможност на преподаватели, техни обучители и съветници да помогнат на свои колеги в разрешаването на възникнали професионални проблеми. Уебсайтът описва различни методи за тази цел, начин на прилагане и теория на произхода им.

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Екипът на проект PROSOLVA събира 18 партньори от средни училища, университети, центрове и др., участващи в първоначалното и последващо обучение на учители. Партньорите от осем европейски страни (България, Република Чехия, Гърция, Франция Холандия, Норвегия, Полша и Испания) участваха в създаването на уебсайта на PROSOLVA.

Партньори:

BULGARIA

Agricultural University, Plovdiv

Agricultural high school “Tzaritza Yoanna”, Pazardjik

High Mechanical school “Profesor Tsvetan Lazarov”, Plovdiv

CZECH REPUBLIC

Institute of Education and Communication

Secondary Vocational School, Podebrady

FRANCE

SupAgro Montpellier, the Centre in Florac

Institut de formation, conseil et reshershe en pedagogie, Avignon

Licee d’Enseignement General et desTechniques Agricoles de Saint Genis Laval, Lyon

GREECE

The University of Patras

The NETHERLANDS

Stoas Professional University

NORWAY

Norwegian University of Life Sciences

Valle videregaende skole

POLAND

The Fifth Secondary School in Olsztyn

The Second Comprehensive High School of K.I. Galczynski in Olsztyn

SPAIN

IFAPA (The Andalusian Research and Training Institute of Agriculture, Fishing, Food Processing and Ecological Production)

CIFA of Campanillas, Malaga

Secondary School of Greguerias, Cordoba