Разширяване на възможностите за объчение през целия живот чрез въвеждане на курсове (модули) за дистанционно обучение в Центъра за продължаващо обучение

Проект 07-07 от вътрешно-институтския план за научно-изследователска дейност