Правилник за дейността на ЦЕИВО

ПРАВИЛНИК
за дейността на Центъра за европейска интеграция, международна дейност и връзки с обществеността на Аграрния университет – Пловдив