Български партньори

Тракийски университет – Стара Загора

„ЕвроБул Тренинг” ООД – София

Институт по растителни генетични ресурси "Константин Малков"– Садово

„Нико Консултинг” ЕООД – Пловдив

"Сортови семена" ЕАД – Разград 

Селскостопанска академия – София

Национална служба по растителна защита, Министерство на земеделието и храните

Висше училище „Земеделски колеж” – Пловдив

„Албена” АД

БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ ЕАД