Еразъм+

Списък на одобрените студенти за провеждане на практика по програма Еразъм+ за 2017-2018 академична година

2018-2019 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА


Онлайн кандидатура за студентска мобилност по програма Еразъм+
 
Кандидатурата няма да бъде приета без приложените документи към нея, които се подават офис Еразъм към Международен отдел, Ректорат, първи етаж, от 10 до 12 ч. в петдневен срок от подаване на онлайн кандидатурата:
1. Уверение за средния успех от началото на обученето в Аграрен университет до момента на кандидатстване. Минималният успех, който ви дава право да се класирате за мобилност е Добър 4.

2. Документ от проведен изпит по езика, на който ще се проведе обучението или практиката. Изпитите се провеждат в Департамента за езикова подготовка в Аграрен университет и се обявяват текущо. Ако в дипломата за средно образование имате повече от 800 ч. хорариум по езика, на който ще се обучавате или провеждате практиката, не е необходомито да се явявате на изпит. Езиковата компетентност може да удостоверите и с международно признат сертификат.

3. Автобиография на български език.

Може да ползвате образеца на Europass автобиография. Автобиография на български език, на английски език, и инструкции за попълване на автобиографията

 
Безплатен курс по английски език преди стартиране на мобилността 
 
 
ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
за студентите - кандидати за мобилност по програма Еразъм+
 
На 10 април 2018 г., вторник, от 12.00 ч. в ДЕПС ще се проведе изпит по английски език за студентите, които кандидатстват за практика по програма Еразъм+.
 
 
Мобилности с цел обучение 2018-2019  
 
______________________________________________________________
 
Обща информация за програма Еразъм 
Студентска харта 
Кандидатстване
Критерии за селекция
Като Еразъм студент вие получавате
Задължения на Еразъм студентите  
Подготовка за реализиране на Еразъм мобилност 
Финансиране на студентски Еразъм мобилности
Контакти - факултетни Еразъм координатори и офис Еразъм
 
За информация, моля заповядайте в офис Еразъм към Международен отдел, първи етаж, Ректорат между 10 и 12 ч.  
Препоръчително е преди да задатете въпросите си да се запознаете с информацията за програма Еразъм+ на сайта на Аграрен университет. 
 
_______________________________________________________________

 
Приемащите университети имат крайни срокове за кандидатстване /обявени в списъка с мобилностите/. Когато изберете институция, за която кандидатствате, се съобразете с крайния срок за кандидатстване към институцията, съответно за първи или втори семестър. Например, в случай че кандидатствате през декември за обучение в университет за втори семестър на 2017-2018 г., независимо че сте подали кандидатура в Аграрен университет, селектиран сте от университетска комисия и мястото е свободно, няма да можете да кандидатствате към университета, ако сте изпуснали крайния срок на приемащата институция.
__________________________________________________________________

Полезни връзки: 

Erasmus Agricultural University – Plovdiv - отворена група, предназначена за всички, които се интересуват от програмата. В групата ще бъде публикувана актуална информация за възможности за мобилности, срокове за кандидатстване и друга полезна информация. Надяваме се чрез групата да може да се свържете с колеги, които вече са провели мобилност в институцията, в която вие възнамерявате да се обучавате или да провеждате практика. Добре дошли са и студентите, желаещи да съдействат на чуждестранни студенти, които се интересуват от обучение или вече са приети за обучение в Аграрен университет. 

Аграрен университет – одобрени студенти програма Еразъм е затворена група само за студентите, които вече са одобрени за провеждане на мобилност с цел обучение или практика.

Eurasmus - detailed guide for any Erasmus destination all over Europe, including university information, city tips and relevant information such as transportation, nightlife, hospitals, emergency phone numbers. 

In the website you will be able to apply to internships and student jobs in every kind of field all over Europe! We have more than 2000 companies registered with 3000 vacancies!