Правила за провеждане на Еразъм мобилност с цел обучение и практика

 

КАТО ЕРАЗЪМ СТУДЕНТ ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВАШАТА МОБИЛНОСТ СТЪПКА ПО СТЪПКА

САНКЦИИ