Кандидатстване

 

КРИТЕРИИ ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА СТУДЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ И ПРАКТИКА ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

 

Необходими документи за кандидатстване в Аграрен университет за мобилност с цел обучение или практика по секторна програма Еразъм+:

Кандидатстването и селекцията по програма Еразъм+ се извършва по факултети. Кандидатурите се предават в офис Еразъм, Ректорат, Дора Иванова, тел. 032 654 345, inter@au-plovdiv.bg 

Факултетни координатори на дейностите по програма Еразъм+.

За въпроси, свързани с програма Еразъм+ може да посетите Еразъм офиса към отдел Международно сътрудничество и връзки с обществеността, който се намира в Ректората, първи етаж.