Международни проекти

 

 

Международни образователни проекти

Building Key Competences and Folkhighschool Pedagogy in XXI Europe

Програма на конференция организирана в рамките на проекта във Варшава, Полша 23.05.2017
Folkhighschools of XXI Europe Tradition – Present Days – Challenges of Future

Across disciplines, borders and people in Rural Development (ACROSS) 

 

Международни научноизследователски проекти

 

Оперативни програми  

 

Фондация "Америка за България"