Задгранични командировки

Процедура

Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина

Шаблон на доклада за задграничните командировки