On line бази данни

IoP Publishing:

 

  Временен пробен достъп до „EBSCO Discovery Service“  /EDS/ - едновременно търсене на информация в базите данни, за които библиотеката на АУ има лицензиран достъп

 

 

  Cambridge Journals Online -Agricultural Collection

  Taylor & Francis Group Journals - Science & Technology Library

Как да ползваме базата данни.

 

 Интернет ресурси на CABI:

CAB eBooks Complete Collection

CAB Abstracts

Horticulture Compendium

Crop Protection Compendium

Plantwise Knowledge Bank

Invasive Spеcies Compendium

 

Бази данни на EBSCO host:

Academic Search Ultimate
Green FILE
Teacher Reference Center

 

 

 

 

On line база данни (Национален абонамент):

ПУБЛИКАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

Инструкция за ползване на SCOPUS (BG)

Брошура SCOPUS (BG)

 

Списък на българските списания с Impact Factor (2016)

Списък на българските списания с Импакт - Ранг (SCImago Journal Rank – SJR 2016)

 

Дигитална Библиотека HEMUS

 

On line списания:

Online списания с отворен достъп


Информация и инструкции относно достъпа до on line списанията  може да получите на тел. 032 654313 и на e-mail : library@au-plovdiv.bg

On line информационни ресурси:

Други

Електронни дипломни работи и дисертации