Специалности за ОКС Бакалавър

 

Специалности Форми на обучение Състезателни изпити или ДЗИ за випуск след 2007/2008 Формиране на бала
Агрономство (Полевъдство) Р/З Биология Удвоената оценка по биология от ДЗИ или от КСИ + оценката по български език и литература от ДЗИ + средния успех от дипломата
Агрономство (Лозаро-градинарство) Р/З Биология
Агрономство (Декоративно градинарство) Р/З Биология
Агрономство (Тропично и субтропично земеделие) Р Биология 
Агрономство (Растителни биотехнологии) Р Биология
Агробизнес Р Биология
Растителна защита Р/З Биология
Зооинженерство Р/З Биология
Аграрно инженерство Р/З Математика или биология  Удвоената оценка по математика или по биология от ДЗИ или от КСИ + оценката по български език и литература от ДЗИ + средния успех от дипломата
Екология и опазване на околната среда Р/З Биология или география Удвоената оценка по география или по биология от ДЗИ  или от КСИ + оценката по български език и литература  от ДЗИ + средния успех от дипломата
Аграрна икономика Р/З Български език (езикова култура) или математика или география  Удвоената оценка по български език (езикова култура) или математика или география от ДЗИ или от КСИ + оценката по български език и литература от ДЗИ + средния успех от дипломата
Бизнес икономика Р/З Български език (езикова култура) или математика или география
Управление на регионалното развитие Р/З Български език (езикова култура) или математика или география
Аграрен туризъм Р/З Български език
(езикова култура)или
география или
математика
 Удвоената оценка по български език (езикова култура) или математика или география от ДЗИ или от КСИ + оценката по чужд език от дипломата за средно образование или от изпит или от сертификат + средния успех от дипломата

ДЗИ - държавен зрелостен изпит
КСИ - кандидатстудентски изпит
ЕК - езикова култура